nieuws

Werken met rollen: zo doet HR dat

Organisatie & Strategie

Werken met rollen: zo doet HR dat

Werken met rollen in plaats van functies levert de organisatie een hoop flexibiliteit op. Hoe? Een best practise.

Het volgende komt u als HRM’er vast bekend voor. Een medewerker wordt gevraagd een extra taak op te pakken of zijn werk op een andere manier aan te vliegen, maar het antwoord luidt: ‘dat staat niet in mijn functieomschrijving.’
En het is heel goed mogelijk dat dat klopt. Wanneer functieomschrijvingen dichtgetimmerd zijn en elke verandering in het takenpakket besproken moet worden met HR en leidinggevende, blijft er inderdaad weinig flexibiliteit over. Niet voor de medewerkers, niet voor de organisatie. En die flexibiliteit is voor veel organisaties broodnodig. Steeds meer organisaties zoeken daarom naar flexibele organisatievormen. En één van de basiselementen van een flexibele organisatie is het werken met rollen of ‘generieke functies’, ziet Dennis Eversdijk, senior consultant op het gebied van performance management bij adviesbureau Berenschot. Eversdijk schetst een mooie best practise van het werken met rollen (generieke functies) bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Lange dienstverbanden

De Noord-Hollandse overheidsorganisatie voor watermanagement ziet een aantal ontwikkelingen op zich afkomen op het gebied van klimaat- en gebiedsverandering. Maar wat daarvan de precieze impact zal zijn op de organisatie, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
Om ‘het onbekende’ organisatorisch op te kunnen vangen en optimaal gebruik te kunnen maken van het aanwezige potentieel binnen het bedrijf, besloot HHNK zichzelf te gaan ontwikkelen naar een meer flexibele, wendbare organisatie. Een flinke uitdaging, want een deel van het werk heeft een sterk specialistische aard en werd er veelvuldig gebruik gemaakt van externen. Bovendien kent HHNK veel lange dienstverbanden en is zij een redelijk lokaal georiënteerde werkgever. ‘Het mooie aan HHNK is dat, ondanks deze uitdagingen, er bewust gekozen is voor een strategie om de flexibiliseringsopgave zo veel mogelijk met het eigen personeel te realiseren’, zegt Eversdijk. Key: door hen inzetbaar en flexibel houden.

Werken met rollen: managers in de carrousel

De eerste stap werd gezet in de vorm van een ‘generiek functiehuis’: geen gedetailleerde functieomschrijvingen meer, maar een beperkt aantal rollen om meer onderlinge inwisselbaarheid te creëren en medewerkers breed inzetbaar te maken. Maar specialisten blijven natuurlijk specialisten; daar werd in het generieke functiehuis dan ook rekening mee gehouden.
Het management pakte  in deze kijk op rollen een belangrijke voorbeeldfunctie op. De afdelingshoofden werden met behulp van een carrousel met elkaar uitgewisseld en kregen bijna allemaal een andere positie binnen de organisatie, op enkele uitzonderingen na. Zowel primaire als niet-primaire organisatieonderdelen (zoals Finance en HR) deden mee in het carrousel. Daarnaast werden projectleiders ondergebracht in een projectbureau en vanuit daaruit intern verspreid over de organisatie en over verschillende projecten verdeeld. Met deze laatste maatregel kreeg HHNK meer grip op de inzet van externen.

Innovatieslag door werken met rollen

Het werken met rollen was dappere stap die de organisatie veel positieve energie opleverde. Zowel managers als medewerkers gaven aan dat de carrousel voor een boost aan energie en (werk)plezier zorgde. ‘Managers kijken met een hele nieuwe blik naar een andere afdeling. Iedereen kijkt weer op zijn eigen manier naar het werk. Dat haalt verstarring weg binnen de afdelingen en geeft innovatieprocessen meer kracht.
De carrousel kon relatief eenvoudig worden gerealiseerd, mede omdat er door het generieke functiehuis er de rol van afdelingshoofd was bepaald, zonder al te veel specifieke afdelingsafhankelijke taakbeschrijvingen. Op deze manier heeft HHNK de stap gezet naar een flexibele organisatie’, zegt Eversdijk. ‘Minder afhankelijkheid van individuen, een leidinggevend kader dat beter elkaars uitdagingen kent én een organisatie waar leidinggeven nu echt als vak wordt gezien.’
Het werken met rollen via het generieke functiehuis was voor HHNK een eerste stap naar flexibilisering. Onder aanvoering van zowel directie als HR wordt er gekeken of er ook op medewerkersniveau succesvol een carrousel kan worden geïntroduceerd, ook weer met het generieke functiehuis als basis het werken met rollen.

Lees ook het blog Beloont u al op basis van rollen? op HRbase.nl

Reageer op dit artikel