nieuws

Best Practice: zelfsturing bij Achmea

Organisatie & Strategie

Best Practice: zelfsturing bij Achmea

Hoe zorgt een groot bedrijf als Achmea voor meer wendbaarheid? Het werken met rollen gaf medewerkers meer zelfsturing.  

Waar kleine organisaties vaak flexibel genoeg zijn om snel in te kunnen spelen op verandering, is dat voor (middel)grote organisaties vaak een hele opgave. Zij moeten flexibiliteit en wendbaarheid bewust organiseren. Werken in rollen in plaats van functies kan uitkomst bieden.

Door te werken met rollen – of ‘generieke functies’ – worden taakomschrijvingen abstracter en minder vastomlijnd. Vanuit een rol wordt er meer gedacht over ‘hoe’ werk wordt uitgevoerd, in plaats van dat het ‘wat’ tot in detail staat beschreven. Dat geeft medewerkers ruimte om in projecten te werken en zelfsturender te worden. Bovendien: grote kans dat uw leidinggevenden minder ‘dat staat niet in mijn functieomschrijving’-discussies hoeven te voeren.

Thuis voelen

Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dennis Eversdijk, senior consultant performance management bij adviesbureau Berenschot, schetst een best practice van het werken met rollen bij Achmea Zorg.

Elke wens om te werken met rollen komt natuurlijk voort uit een noodzaak. Achmea Zorg kende er twee. Het bedrijf stond voor een fusie met zorgverzekeraar Agis en moest kostenbesparing doorvoeren. Daarnaast vroeg nieuwe wetgeving om meer transparantie in de werkwijze van hun afdeling Finance & Risk. De organisatie streefde naar een efficiëntie- en kwaliteitsslag. Het werken met generieke functies was het uitgangspunt, zo zouden medewerkers meer projectmatig kunnen werken en meer zelfsturend worden.

Het ligt in de lijn der verwachting dat een grote organisatie als Achmea – 18.000 medewerkers – zo’n project van bovenaf uitrolt over de organisatie. Maar dat deden ze niet. Achmea nam geen overhaaste beslissingen en HR organiseerde workshops met leidinggevenden en medewerkers – op vrijwillige basis – om mee te denken over de rollen. Medewerkers gaven zelf aan in welke rol ze zich het meeste thuis voelden en naar welke rol ze op termijn wilden toegroeien. Denk aan controleur, regisseur, adviseur of analist.

Stoere beslissing

Het mooie aan Achmea is dat zij het generieke functiehuis echt hebben ontworpen met de business, zegt Eversdijk. ‘Gezien de schaalgrootte van de organisatie is dat best een stoere beslissing. Voor HR is het veel makkelijker om van bovenaf te zeggen: “en zo gaan we het doen”. Nu hebben ze een raamwerk van rollen dat weinig discussie oplevert.’

Bovendien is het generieke functiehuis een grondslag voor verdere organisatieontwikkeling. Met zo’n basis kan Achmea veel meer energie steken in het vervolg en de toepassing ervan, denk aan het ontwerpen van meer agile vormen van beoordelen en belonen. Eversdijk: ‘Ook kunnen ze nu meer richting geven aan talentmanagement. Door het ontwikkelen van rollen worden loopbaanpaden inzichtelijker en zijn medewerkers makkelijker te bewegen binnen de organisatie. Dat levert wendbaarheid op.’

Lees ook: Werken met rollen: zo doet HR dat

Reageer op dit artikel