nieuws

Bouw omzeilt zzp’er door Wet DBA

Organisatie & Strategie

Bouw omzeilt zzp’er door Wet DBA

Veel werkgevers in de bouw werken niet langer rechtstreeks met zzp’ers, uit angst voor naheffingen.

De Wet DBA heeft veel zelfstandigen in de bouw geen goed gedaan. Steeds meer werkgevers werken niet of minder met zzp’ers na de introductie van de Wet DBA op 1 mei. Ook in de bouwsector wordt het direct inhuren van zzp’ers nu vermeden, stelt Zelfstandigen Bouw, de belangenbehartiger van zelfstandigen in de sector. De positie van zzp’ers verslechtert, stelt de belangenvereniging in een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën.

De voorlichting vanuit de Belastingdienst over het nieuwe stelsel van modelovereenkomsten laat op meerdere belangrijke punten te wensen over. De partij dringt er bij Wiebes op aan niet te wachten tot het einde van het jaar met het evalueren van de Wet DBA.

Omzeilen van Wet DBA

Bouwbedrijven werken steeds meer met intermediairs of wensen alleen nog met de zzp’er te werken wanneer zij zich inschrijven als B.V. Alles om naheffingen op premies te voorkomen. En dat is te wijten aan de gebrekkige voorlichting van de Belastingdienst, zegt Zelfstandigen Bouw. ‘Commerciële intermediairs die geld verdienen aan de bemiddeling van zzp’ers voeden die angst door onjuiste informatie te verspreiden. De Belastingdienst doet niets om die spookverhalen de wereld uit te helpen. Zij schiet daarmee tekort in haar taak goede en volledige voorlichting te geven’, zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft beloofd intermediairs die een verkeerde voorstelling van zaken geven, daarop aan te spreken. ‘Maar tot op heden heb ik daar niets van gezien’, aldus Verhoef.

Lees ook: Wet DBA: 3 clausules die HR niet mag vergeten

Wel instructies, geen gezagsverhouding?

De belangenbehartiger ziet dat werkgevers niet goed weten waar zij staan met de Wet DBA. Zij mogen bijvoorbeeld een ingehuurde zzp’er wel instructies geven, maar er mag geen gezagsverhouding bestaan. Want dan beoordeelt de Belastingdienst de werkrelatie als een dienstverband en moet loonheffing worden betaald. Verhoef: ‘Maar opdrachtgevers krijgen van de Belastingdienst geen duidelijk antwoord op de vraag waar het geven van instructies ophoudt en een gezagsverhouding begint.’

Werkgevers zijn niet klaar voor de Wet DBA: dit beeld kwam onlangs ook al naar voren in onderzoek van TNS Nipo. Driekwart van de werkgevers verwacht dat het moeilijker wordt om zzp’ers in te huren.

Vergeleken met de VAR-verklaring vindt de zzp-vertegenwoordiger de modelovereenkomsten een verbetering omdat de risico’s nu gespreid worden over werkgever en werknemer. ‘Maar het valt of staat met een goede uitwerking en een goede voorlichting. En die laten nu te wensen over. Ook de beoogde zekerheid vooraf voor zowel opdrachtgever als zzp’ er over de aard van de werkrelatie staat hiermee op het spel’, aldus Verhoef.

TIP: Hoe sluit u bij de inhuur van zzpérs de risico’s uit? Kom naar de cursusdag De Wet DBA en het risicoloos contracteren van een zzp’er op 9 juni of 15 november.

Reageer op dit artikel