nieuws

Is HR bang voor cijfertjes?

Organisatie & Strategie

Is HR bang voor cijfertjes?

In cijfers uitdrukken wat verzuim kost, dat lukt de gemiddelde HR-manager nog wel. Maar hoe staat het verder met de financiële kennis? Wat moet u weten om goed beslagen ten ijs te komen?

“Als HR-professional kom ik dagelijks in aanraking met financiële gegevens.” En: “Kosten zijn altijd een belangrijke factor wanneer ik een HR-initiatief verdedig in het managementteam.” Het zijn slechts twee van de vele quotes uit het onderzoek van Luuk Collou, onderzoeker aan hogeschool Saxion en Anouk Engelbertink, student HR en businessmanagement aan Saxion.

Uit het onderzoek blijkt dat HR-professionals veelvuldig in aanraking komen met de financiële kant van bedrijfsvoering. Geen verrassing wellicht, aangezien HR-professionals medeverantwoordelijk zijn voor de personele beleidsvoering en het personeel vaak een van de grote kostenposten vertegenwoordigt. Ook HR moet laten zien waar zij toegevoegde waarde levert.

Met welke financiële gegevens komt HR in aanraking?

Maar met welke financiële gegevens komen HR-professionals dan in aanraking? En hoe verdedig je een HR-initiatief door gebruik te maken van een kosten-batenanalyse, zo vragen Collou en Engelbertink zich af. “Antwoorden op deze vragen zijn niet alleen waardevol voor startende HR-professionals, maar ook voor de ervaren HR-professional die moeite heeft met het concreet maken van het belang van financiële kennis voor het uitvoeren van zijn beroep.”

Om de urgentie van financiële kennis te verifiëren hebben de onderzoekers 22 HR-professionals van profit- en non-profitorganisaties geïnterviewd. Welke kennis van cijfertjes heeft de HR-professionals nou echt nodig voor zijn vak?

Argumenten waarom HR met cijfertjes moet werken

HR-professionals zijn traditioneel alfa-mensen, stelt een respondent, en hebben wellicht daarom niet de drang om gebruik te maken van financiële cijfers en onderbouwing. “Ons praktijkonderzoek laat echter zien dat 75 procent van de respondenten bevestigt dat financiële kennis belangrijk is voor een HR-professional. Veelgehoorde argumenten zijn:

  • “Dagelijks gebruik ik financiële kennis, binnen begroting blijven is erg belangrijk.”
  • “Er wordt van mij verwacht dat ik mee kan praten binnen het MT en daar gaat het om de cijfers.”
  • “Het is erg belangrijk als context voor onze initiatieven.”

‘Kennis van budgetten erg belangrijk’

Maar welke financiële kennis wordt dan gebruikt door HR-professionals? En welke kennis van financiële onderwerpen zou elke goede HR-professional zich eigen moeten maken?  “De antwoorden op de vraag welke financiële kennis HR-professionals gebruiken, lopen erg uiteen. Dit is, zoals door enkele respondenten aangegeven, wellicht vanwege de inrichting en positie van HR binnen een bedrijf”, zo verklaren Collou en Engelbertink.

“Budgetten zijn erg belangrijk, 

ze zijn het huishoudboekje van HR”

Toch zien ze ook overeenkomsten. Het meest voorkomende onderwerp is kennis over budgetten en begroting. Zo stellen respondenten: “Budgetten zijn erg belangrijk, ze zijn het huishoudboekje van HR” en “Budgettering is belangrijk, elk MT-lid committeert zich aan zijn budget en voor HR is dat niet anders”.

De uitkomsten op een rijtje:

  • 50 procent van de respondenten geeft aan dat kennis over het budgetteringsproces van grote waarde is voor HR-professionals.
  • 45 procent van de respondenten geeft aan dat kennis van de kosten van arbeid erg belangrijk zijn. De kosten van dienstovereenkomsten, de loonsom, kosten van arbeidsvoorwaarden en kosten van de bezetting worden regelmatig genoemd.

HR wil niet op stoel financiën zitten

En hoe zit het met bedrijfseconomische indicatoren als de return on investment (ROI), terugverdienperiode en netto contante waarde? Is dat een ver-van-mijn-bedshow voor de HR-professional? “We zien dat weinig HR-professionals gebruikmaken van deze termen. Daar waar ROI (20 procent) nog wel eens gebruikt wordt, zien we dat HR-professionals in onze steekproef de terugverdienperiode (5 procent) en netto contante waarde (0 procent) niet of nauwelijks gebruiken”, constateren Collou en Engelbertink.

“Ik ga niet op de stoel van financiën zitten,

laat dat maar aan de expert over”

“Ik ga niet op de stoel van financiën zitten, laat dat maar aan de expert over”, zo verklaarde een respondent. “Dit is wellicht ook een indicatie voor het door meerdere respondenten genoemde belang van een goede verstandshouding met de financiële professional.”

Lees ook: Zo verandert Big Data het werk van HR

HR goed op de hoogte van financiële positie bedrijf

HR-professionals zijn goed op de hoogte van de financiële positie van hun bedrijf, blijkt uit het onderzoek. “Veel HR-professionals vinden het van belang om op de hoogte te zijn van deze cijfers om beter te kunnen sturen. Zo geven meerdere respondenten aan dat ze het belangrijk vinden om in cijfers uit te drukken wat verzuim kost. HR-professionals geven aan dat de urgentie van verzuimreductie hoger is wanneer inzichtelijk wordt gemaakt wat de kosten van verzuim zijn.”

HR-managers blijken hun HR-medewerkers ook goed te informeren over de financiële positie van hun bedrijf. “Maar liefst 70 procent vindt het van belang dat zijn HR-medewerkers weten hoe het bedrijf ervoor staat. HR-medewerkers zouden zich bijvoorbeeld bewust moeten zijn van de kosten en opbrengsten die HR realiseert, aldus een van onze respondenten.”

Menselijk aspect blijft van belang

Meerdere respondenten geven volgens Collou en Engelbertink aan dat het voor HR van belang is om bezig te zijn met wat HR-initiatieven kosten en opleveren. HR zou niet bang moeten zijn voor het gebruikmaken van financiële onderbouwingen.

“De conclusie luidt dat financiële kennis belangrijk is voor HR-professionals. Dit onderzoek geeft een indicatie van de waarde van financiële kennis en specificeert om welke kennis het daadwerkelijk gaat. De verzakelijking van HR daagt HR-professionals uit om meer gebruik te maken van financiële kennis zonder op de stoel van de financiële professional te gaan zitten. Tot slot geven respondenten echter nadrukkelijk aan dat het menselijke aspect van bedrijfsvoering van belang is. Het als HR-professionals binden en boeien van medewerkers is en blijft een topprioriteit voor HR”, zo besluiten Collou en Engelbertink.

Lees het volledige artikel in PW de Gids 6. 

Reageer op dit artikel