nieuws

‘Kan het wat zachter hiero?!’

Organisatie & Strategie

‘Kan het wat zachter hiero?!’

Medewerkers hebben vaak en veel last van de gehorige kantoortuin. Managers zien het probleem vaak niet.

Zit even stil, en luister even.. Als u in een kantoortuin werkt, hoort u naast het geritsel van toetsenborden nu waarschijnlijk ook collega’s koffieleuten over het afgelopen weekend. En kunt u de informele vergadering van het cluster naast u prima verstaan. Daar gaat uw productiviteit vandaag..

Irritant? Regelmatig wel, vindt meer dan de helft van de medewerkers. Maar managers snappen het probleem vaak niet. Oorzaak: zij hebben vaak een eigen kantoor. Zo blijkt uit het onderzoek ‘When the walls come down’ van Oxford Economics en Plantronics. Daarvoor werden 1200 managers en medewerkers ondervraagd, werkzaam in diverse landen en in verschillende branches.

Manager snapt het probleem niet

In het onderzoek werden de meningen van managers en medewerkers tegenover elkaar gezet. Wat blijkt? Er is een groot verschil tussen wat medewerkers vinden van de open werkomgeving en de mening van hun managers over diezelfde onderwerpen.

Enkele voorbeelden:

  • 53 procent van de medewerkers vindt dat teveel geluid in een open werkomgeving hen afleidt en dat dit ten koste gaat van hun productiviteit en tevredenheid. Maar slechts 35 procent van de managers is het hier mee eens. (Uit eerder onderzoek blijkt dat een zeer gehorige kantoortuin kan leiden tot stress en ziekte. Duitsland houdt sinds 2014 zelfs een ‘Dag tegen het lawaai’.)
  • 41 procent van de medewerkers vindt dat ze over de juiste tools beschikken om te ontkomen aan de afleiding op hun werk, door bijvoorbeeld ergens anders te gaan werken. Echter, 63 procent van de managers is van mening dat hun medewerkers juist wel over de juiste tools beschikken.
  • 52 procent van de medewerkers vindt een juiste balans privé/werk van belang in hun leven. Echter, niet meer dan 34 procent van de managers heeft hier begrip voor.

Leidinggevenden hebben eigen ‘stille’ werkplek

Het verschil in perceptie blijkt eenvoudig te worden verklaard:

  • 62 procent van de managers heeft een eigen kantoor (tegenover 14 procent van de medewerkers). Managers hebben dus gewoon minder last van teveel geluid en afleiding in een open werkomgeving omdat ze vaker over een eigen kantoor beschikken.
  • 59 procent van de onderzochte managers beschikt over de juiste middelen om hun werk overal te kunnen doen (tegenover 40 procent van de medewerkers die zegt over de juiste tools beschikken).
  • 57 procent van de managers beschikt over persoonlijke tools waardoor ze altijd en overal kunnen werken (tegenover 40 procent van de medewerkers die zegt over die persoonlijke tools te beschikken).

Er zijn middelen om te checken hoe werkgevers het lawaai in de kantoortuin kunnen beperken. In 2009 werd er een NEN en ISO-norm opgesteld voor lawaai in de kantoortuin. Daarmee wordt duidelijk waar verbeteringen in de kantoortuin het meeste effect hebben.

Management doet niets aan lawaai

Nog een andere interessante uitkomst: als aan medewerkers wordt gevraagd wat er gedaan is om geluidsoverlast op de open werkplek terug te dringen, geeft slechts 18 procent van hen aan dat het management daartegen stappen heeft ondernomen.

Vaak wordt vanuit het management ook gezegd dat er bij het ontwerp van de werkomgeving weinig prioriteit en aandacht voor is geweest. Met als gevolg ‘te open’ werkomgevingen.

Grotere issues

De conclusie van de onderzoekers is duidelijk: teveel geluid en afleiding in een kantoortuin of andere open werkomgeving, teveel uren ‘s avonds moeten werken, te weinig tools om werken altijd en overal mogelijk te maken zijn voor medewerkers grotere issues dan managers zich realiseren.

Het zijn bovendien factoren die de productiviteit en tevredenheid van medewerkers negatief kunnen beïnvloeden. (Bron: Facto.nl)

Lees ook: Kantoortuin: hel of zegen?

 

Reageer op dit artikel