nieuws

Opleiding: Strategisch adviseren

Organisatie & Strategie

Opleiding: Strategisch adviseren

U verstaat uw vak. U weet vaak wel wat er moet gebeuren en kan dat goed verwoorden. Toch nemen anderen uw voorstellen soms maar moeilijk aan. Uw inbreng wordt soms onbedoeld onderdeel van geharrewar, getouwtrek en gedoe.

Onzichtbare en ongrijpbare factoren bepalen wat er met uw advies gebeurt. Hoe krijgt u daar zicht en grip op? Hoe krijgen uw expertise en inbreng de aandacht die ze verdienen? Deze 2-daagse opleiding helpt u adviseren vanuit een stevige positie.

Waarom gaat het zoals het gaat?

De eerste dag helpt u zicht te krijgen op het hoe en waarom van allerlei spellen en dynamieken in uw werkomgeving. En op uw eigen onbewuste en onbedoelde aandeel daarin. Dag 2 bouwt hierop voort. Dan krijgt u gereedschap en repertoire hoe hiermee om te gaan!

Deze opleiding strategisch adviseren zet u steviger op uw interne adviesplek. Enkele opbrengsten:
effectiever adviseren, met meer rust en plezier
inzicht in de verborgen krachten in de organisatie, uw collega’s én uzelf
het vermogen deze krachten vóór u laten werken, in plaats van tegen u
het boek ‘Adviseren vanuit het geheel, de vitale waarde van intern advies’ van Paul Kloosterboer en collega’s

Adviseren = ontwikkelen

Organisaties zijn continu in ontwikkelingen en beweging. Elke situatie is anders en elke klant heeft zijn of haar specifieke voorkeuren. Welke adviesstijl passt daar dan bij? In welke organisatorische situatie is welke aanpak het meest effectief? De rol en de persoon van de adviseur zijn vaak belangrijker dan de inhoud van het advies. Waar sluit je op aan? Hoe doe je dat? En hoe geef je je eigen unieke bagage van karakter en talenten een waardevolle plek?

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die intern adviseert, zoals professionals in de sfeer van ICT, HRM, financiën, kwaliteit, organisatie of communicatie of arbeidsomstandigheden. Of strategisch beleidsadviseurs, teamcoaches, juridisch -, marketing- of technisch specialisten, project- of programmamanagers, directiesecretarissen of OR-leden.

 

Reageer op dit artikel