nieuws

6 misvattingen over zelfsturing

Organisatie & Strategie

Wel gehoord: ‘Bij zelfsturing is de organisatie out-of-control.’ Of: ‘zelfsturing is alleen geschikt voor hoogopgeleiden’. Onzin! Zes misvattingen ontkracht. 

6 misvattingen over zelfsturing

Wie stuurt op resultaat, bereikt meer dan wie stuurt op processen. Menig onderzoek toonde dat de afgelopen jaren al aan. Maar de weg naar zelfsturing, dat is een cultuurverandering. En veranderingen brengen misvattingen met zich mee. Amanda van Diemen van Finext – een volledig zelfsturend bedrijf – kegelt deze misvattingen omver.

  1. Bij zelfsturing is de organisatie out-of-control

Een van de meest gehoorde misvattingen over zelfsturing is dat de organisatie out-of control is. Niet alleen bepaalt ieder voor zich wat zij of hij zelf wil doen en hoe men dit wil doen, ook is de grip op de organisatie door deze nieuwe werkwijze totaal verdwenen.

Dit is een aanname die gebaseerd is op angst voor het onbekende in plaats van ervaringen uit de praktijk en reeds behaalde successen. Dat de manier van sturing verandert, betekent niet dat er helemaal geen sturing meer is. De focus van de sturing verandert. Deze wordt verlegd van het proces naar het daadwerkelijke resultaat. Sturing an sich verdwijnt echter niet.

Weten hoe de leidinggevenden zelfsturing beter kunnen ondersteunen? Lees het artikel: Manager snapt zelfsturing (nog) niet. 

  1. Zelfsturing is alleen mogelijk met volwassen teams

Er wordt heel veel aandacht, geld en tijd besteed aan het verhogen van de teamvolwassenheid. Een veelvoorkomende misvatting is dat teamvolwassenheid een vereiste is voor succesvolle zelfsturing. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat het ook goed werkt als teams nog niet volwassen zijn.

Naarmate een team zelfsturend is, groeien teamleden vanzelf in hun rol. Men wordt proactiever, samenwerkingen worden aangegaan en men leert van elkaar. In de loop der tijd verloopt dit proces steeds sneller en beter, zo leert de ervaring.

  1. Het is alleen geschikt voor mensen met een hoog opleidingsniveau

De aanname dat zelfsturing en de kans op slagen verbonden is met het opleidingsniveau van medewerkers, is ongegrond. Van bouwonderneming met medewerkers met een extra uitdaging tot high-level consultancy firma’s. Zelfsturing is bewezen succesvol op ieder opleidingsniveau.

  1. De kans op een burn-out is groter bij zelfsturing

Bij zelfsturende organisaties zou werk en privé meer met elkaar verweven zijn. Daardoor zou de kans op een burn-out groter zijn. Het hebben van of de kans op een burn-out heeft echter niets te maken met zelfsturing. Het heeft te maken met persoonlijke omstandigheden en de heersende werkcultuur.

Wel zorgt zelfsturing bij medewerkers juist tot meer tevredenheid, met name over de leiderschapsstijl. Zo bleek onlangs uit onderzoek van Effectory.

  1. Zelfsturing is efficiënt

In zelfsturende organisaties ontstaan vormen van gedeeld leiderschap. Door dit gedeeld leiderschap is er behoefte aan onderling overleg. Doordat mensen onderling meer met elkaar overleggen, wordt een organisatie wendbaarder. Medewerkers weten wat er speelt, kunnen hierop snel inspelen en weten bij wie ze zijn moeten om te kunnen schakelen.

Dat een organisatie wendbaarder is wil overigens niet zeggen dat het gehele proces ook daadwerkelijk efficiënter is doorlopen.

  1. Bij zelfsturing werk je minder hard

Een onterechte aanname over zelfsturing is dat je minder hard hoeft te werken. Dit zou komen doordat je per slot van rekening geen baas hebt en hierdoor als bijkomend voordeel meer vrije tijd ‘krijgt’.

Doordat bij zelfsturing de motivatie tot werken van extrinsiek naar intrinsiek wordt verlegd, wordt de beleving en het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van werk totaal anders ervaren. Creativiteit wordt bijvoorbeeld gestimuleerd.

Daarnaast hebben mensen het gevoel positief bij te dragen aan de onderneming. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun aandeel in het doel. Doordat iedereen een bijdrage levert op een manier die het beste bij haar of hem past, wordt de kans op succes significant vergroot. (Bron: Management Support)

Meer over zelfsturing: 

Zo verleidt u mensen tot zelfsturing
Zelfsturing motiveert medewerkers
Best practice: zelfsturing bij Achmea

Reageer op dit artikel