nieuws

Zo werkt PostNL aan sociale innovatie

Organisatie & Strategie

Zo werkt PostNL aan sociale innovatie

PostNL bevindt zich in een zwaar concurrerende postmarkt. Hoe gebruikt de organisatie het innoverend vermogen van medewerkers? Een leerzame case.

PostNL moet de komende jaren flink blijven innoveren als het mee wil kunnen met de concurrentie op de markt. Denk aan Bol.com en CoolBlue. Het bedrijf wil toe naar een High Performance Organisatie. Daarom is een van de belangrijkste speerpunten in het HR-beleid cocreatie, of sociale innovatie.

Tekst: Jan-Dirk den Breejen

Dagelijks innoveren is de belangrijkste factor om te komen tot een High Performance Organisatie. Dat stelt Albert Rodenboog, Directeur Productie van PostNL en lid van het Executive Committee. Continu verbeteren houdt de organisatie up to date en de werknemers vitaal en betrokken omdat er een beroep gedaan wordt op hun denkvermogen.

De basis van cocreatie: een goed werkoverleg

Voor die cocreatie is een goed werkoverleg de basis van alles op de werkvloer, vindt Rodenboog. ‘Als hier vertrouwen heerst, er goed gecommuniceerd wordt en alle perspectieven op tafel komen, dan ligt er het fundament voor de continous improvement-aanpak. De communicatie is bij PostNL zowel bottom up als top down de afgelopen jaren enorm verbeterd doordat er dagelijks aan gewerkt wordt.’

Meer betrokken medewerkers

Door medewerkers te betrekken bij sociale innovatie is er een stijgende lijn te zien in de betrokkenheid van medewerkers. ‘De norm voor betrokkenheid bij het medewerkersonderzoek voor onze branche is een score van 63-65. Wij zijn van 56 in vier jaar tijd gestegen naar 63. We meten de kwaliteit, kosten en motivatie’.

De beste vijf units gelden als interne best practices waar de laagst scorende units van kunnen leren

De resultaten van het onderzoek worden elke keer ook besproken bij het werkoverleg. Rodenboog: ‘Daarbij worden de vijf hoog scorende PostNL-units gebruikt als interne best practices waar vijf de laag scorende units (‘ de kelder-5’) van kunnen leren, bijvoorbeeld wat betreft leiderschap. Dat geeft een competitie-element wat energie mobiliseert.’

Duidelijkheid is het halve werk bij betrokkenheid

Maar ook aan die betrokkenheid van medewerkers moet hard gewerkt worden. Daarvoor is duidelijkheid ontzettend belangrijk, stelt Rodenboog. ‘Duidelijke processen en duidelijke doelen, taken en rollen zijn het halve werk.’

‘Daarbij is het uitgangspunt dat de werknemers betrokken worden en echt meedenken. Als iets een succes wordt heeft ook iedereen het gevoel dat het succes gezamenlijk is behaald. Belangrijk is een bijpassend beloningssysteem met een scherpe monitoring van de voortgang.’

Lees ook: Best Practice: innovatie door rollen

Cocreatie door creativiteitswedstrijd

Een mooi voorbeeld van die cocreatie is de PostNL-wedstrijd ‘50.000 mensen, 50.000 ideeën’. Doel daarvan is het denkvermogen van het uitvoerend personeel optimaal te benutten. In de wedstrijd kan elke medewerker die weet hoe iets beter anders of mooier kan, zijn idee indienen. Daarbij komen 300 bruikbare ideeën los, die door een deskundige jury beoordeeld worden op haalbaarheid en rendement.

Ongeveer twintig ideeën gaan door naar een volgende ronde waar de medewerker er een businesscase van maakt samen met een controller. Van deze twintig worden er vijf ideeën gekozen die in de praktijk uitgeprobeerd worden. Daarvan blijft er een winnend idee over dat geïmplementeerd wordt door de de indienende medewerker, die daarvoor vrijgesteld wordt.

Wat vraagt sociale innovatie van leiderschap?

Die sociale innovatie vraagt nogal wat van leidinggevenden. Wat betekent goed leiderschap bij PostNL? ‘Je business kennen, ondernemer zijn, een duidelijke visie hebben waar je zelf in gelooft, ballen hebben, mensen kunnen enthousiasmeren voor jouw geloof en vooral goed luisteren naar anderen’ stelt Rodenboog. ‘Met name door mensen die kritisch zijn en de goede dingen zeggen en je durven te confronteren als je de fout in gaat. Organiseer die tegenspraak dus.’

TIP! Geïnteresseerd? Meer cases van sociale innovatie hoort u op het Congres Anders Werken op 15 november in Breukelen. Bekijk hier het programma.

 

 

Reageer op dit artikel