nieuws

3 redenen waarom uw HR-beleid ouderwets is

Organisatie & Strategie

3 redenen waarom uw HR-beleid ouderwets is

In veel organisaties loopt het HR-beleid achter op de werkelijkheid. Op deze drie punten moet HR dringend actie ondernemen.

Bijna de helft van de werkgevers heeft geen beleid voor flex, terwijl dit aantal flexkrachten drastisch stijgt. Ook het overgrote deel van de bedrijven werkt nog met de traditionele beoordelingscyclus. Tegelijkertijd zegt meer dan de helft van deze HRM’ers deze te willen aanpassen omdat de methode zeer gedateerd is.

Kortom: HR-professionals krijgen ervan langs in het jaarlijkse ‘HR Trends 2016-2017’, het onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij. De partijen doen jaarlijks onderzoek naar de belangrijkste trends in HRM. Dit jaar deden ruim 800 Nederlandse HR-professionals mee.

1. Beoordelingsgesprek past niet in bedrijfsstrategiehr-beleid-achterhaald-l-2

Het opzetten en bijstellen van beoordelings- en functioneringsgesprekken staat de laatste jaren hoog op de beleidsagenda. Toch geeft 85 procent van de HR-professionals aan nog steeds te werken met de traditionele vorm van de beoordelingscyclus. Bij bijna 60 procent van de respondenten zijn enkel de leidinggevende en de medewerker betrokken. In negen van de tien gevallen maken organisaties gebruik van (gedigitaliseerde) formulieren.

Helft HRM’ers vindt beoordelingscyclus ouderwets

HR-professionals zien wel in dat het beoordelen anders moet. Een derde van de professionals is niet tevreden over de bijdrage van de beoordelingscyclus aan het verbeteren van prestaties. Meer dan de helft van de HR-professionals (58 procent) die de beoordelingscyclus willen aanpassen, geeft aan dat de oude systematiek niet meer bij deze tijd past. Een andere reden om de beoordelingscyclus aan te passen is het in lijn stellen met de bedrijfsstrategie (59 procent). De aanpassingen die HR-professionals doorvoeren, hebben vooral betrekking op de systematiek en minder op de techniek. Daarbij vormen aanpassing van de gebruikte criteria (53 procent) en de frequentie (43 procent) de hoofdmoot. Een stappenplan om het beoordelingsgesprek te vernieuwen leest u in het artikel Zo heeft beoordelen wél zin. 

Continu feedback geven is noodzaak

“Het besef dat het anders moet is er wel. Zo kent vrijwel elke professional de 360-dagenfeedbackmethode – niet te verwarren met de 360-gradenfeedbackmethode –  of weet hij of zij in ieder geval dat regelmatige evaluatiegesprekken veel beter werken dan jaarlijkse gesprekken. De toepassing daarvan blijft echter uit. Slechts een op de vijf HR-professionals past daadwerkelijk nieuwe methoden toe,” aldus Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot. “Dat is een gemiste kans, want daardoor laten zij een belangrijke en relatief eenvoudige moderniseringsslag van het personeelsbeleid liggen.”

TIP: Op zoek naar nieuwe vormen van beoordelen? Leer van mooie best practices op het Congres Talent & Performance op 11 oktober in Breukelen. Bekijk alle sprekers en het programma.

2. HR heeft geen beleid voor flexkrachten

Het overgrote deel (86 procent) van de HR-professionals zegt dat zijn organisatie gebruik maakt van flexibele arbeidskrachten, in welke vorm dan ook. De flexibele schil is gemiddeld 14 procent van het totale personeel. Toch geeft bijna de helft (43 procent) aan dat er geen beleid is ten aanzien van flexwerkers, bijvoorbeeld voor selectie, opleiden, ontwikkelen, evaluaties, exitgesprekken of het structureel onderhouden van contacten.

Denk na over het opleiden van flex

“Door alle veranderingen in onder andere de Wet Werk en Zekerheid en de wijzigingen op grond van de Wet DBA is het belangrijk dat organisaties goed nadenken over de flexkrachten die ze inhuren en op welke manier ze hen aansturen, coachen en opleiden”, zegt Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor alle kennis over wet- en regelgeving op het gebied van HR en salarisverwerking. “Over het algemeen is het belangrijk dat je als werkgever aandacht besteedt aan het opleiden en ontwikkelen van medewerkers – ook flexwerkers. Bij zzp’ers ligt dat echter totaal anders. Bij hen is het wettelijk juist verplicht dat de opdrachtgever zich ook als opdrachtgever gedraagt, en niet de rol van werkgever op zich neemt.

Wet DBA werkt verwarrend

“Als je het op die manier bekijkt is het voor organisaties in dat geval juist beter om géén beleid te hebben”, stel Van Leeuwerden. “Ik kan het me daarom goed voorstellen dat het voor organisaties lastig is de juiste afwegingen te maken. Kijk naar de ophef over de Wet DBA. Politici kunnen hier samen al geen duidelijkheid over scheppen. Kun je dit dan wel van een HR-professional verwachten?”

Lees ook: ‘Weg met de flexibele schil!’

3. HR maakt amper gebruik van HR Analytics

Het in kaart brengen van gegevens over bijvoorbeeld verlof, verzuim en verloop is gemeengoed onder Nederlandse organisaties. Ook het monitoren van de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid vindt in ruim 70 procent van de organisaties plaats. Toepassing van slimme data ofwel HR Analytics blijft echter achter. Het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van de HR-activiteiten, vindt bijvoorbeeld nog maar op beperkte schaal plaats. Slechts 17 procent van de HR-professionals gebruikt data om het effect van HR-activiteiten te meten. Bij grote organisaties zien we dit in grotere mate terug (31 procent).

TIP: Hoe zet HR vernieuwing van het HR-beleid in gang? Doe inspiratie op en kom naar het Congres Anders Werken op 15 november in Breukelen. Bekijk alle sprekers en het programma.

Reageer op dit artikel