nieuws

Toename vrouwen in rvc top 200 bedrijven

Organisatie & Strategie

Toename vrouwen in rvc top 200 bedrijven

De top 200 grootste bedrijven boeken vooruitgang in het aandeel vrouwen in hun raden van commissarissen. Het aandeel vrouwen in de raden van bestuur blijft nog steken op het niveau van de kleinere bedrijven.

Dat deze grootste bedrijven het in tegenstelling tot hun kleinere broer goed doen op dit vlak, is te danken aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ondernemingsorganisatie VNO-NCW die hen actief vroegen om aandacht voor de toename van het aandeel vrouwen.

Dit staat in de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2016 Waiting on the world to change, die de minister en voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer ontvingen uit handen van Caroline Princen, voorzitter van de commissie Monitoring Talent naar de top. De commissie pleit voor intensivering van de impuls van de minister en VNO-NCW.

Betere resultaten bij top 200

Bij de tweehonderd grootste bedrijven neemt het aandeel vrouwen in de rvc sneller toe. Sinds de invoering van het streefcijfer in 2013 is het percentage vrouwen in de rvc van de top 200 gestegen van 16,1 procent naar 19,3 procent eind 2015.

Daarbij heeft bijna een derde van deze bedrijven eind 2015 het streefcijfer in de rvc gerealiseerd. Dat is meer dan een verdubbeling sinds 2012, toen dat nog maar bij 13,4 procent het geval was. Voor de rvb wijkt de top 200 niet af van de overige bedrijven.

Voortrekkersrol

Bij de top 200 bedrijven worden vacatures in de pvc aantoonbaar vaker benut om een vrouw te benoemen: ruim 43 procent heeft in 2015 vrouwelijke commissarissen benoemd. De toename van het aandeel vrouwen komt dan ook voor rekening van deze kleine groep voortrekkers.

Lees op PW de Gids ook hoe het de raden van bestuur en de raden van commissarissen van de andere Nederlandse bedrijven vergaat.

Beleid werkt

Samen met VNO-NCW vroeg de minister bij de rvc en rvb van deze top 200 extra aandacht en inzet voor het realiseren van meer vrouwen in de board. En dat heeft voor wat betreft de rvc dus effect gehad. Dat het deze bedrijven lukt, komt doordat zij stevig inzetten op m/v-diversiteit in de top en ook maatregelen nemen.

Bedrijven die meer vrouwen in hun bestuur en toezicht willen en die daar maatregelen voor treffen, boeken in korte tijd resultaat. Het vasthouden aan targets en het hanteren van duidelijke criteria voor de shortlist en bij benoemingen blijkt in hoge mate effectief om het aandeel vrouwen te laten toenemen.

Reageer op dit artikel