nieuws

Driekwart werknemers regelt HR-processen zelf via e-HRM

Organisatie & Strategie

Driekwart werknemers regelt HR-processen zelf via e-HRM

De laatste jaren stijgt het aantal medewerkers dat gebruikmaakt e-HRM-systemen steeds sterker. Bijna driekwart van de HR-professionals (71%) en bestuurders (73%) heeft de HR-processen binnen de organisatie gedigitaliseerd. Dit is een stijging van 456 procent ten opzichte van 2008.

Dit blijkt uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet. Uit het onderzoek blijkt dat e-HRM zorgt voor efficiëntie, tijdwinst en snellere processen. Zo merkt meer dan de helft van de organisaties dat zij efficiënter werkt (55%), geen papier meer gebruikt (53%) en tijd wint doordat taken bij de medewerkers zelf komen te liggen (53%).

Verbeterpunten

Medewerkers ervaren een snellere doorlooptijd van hun aanvragen (51%) en organisaties zien dat de tevredenheid van medewerkers stijgt dankzij de komst van e-HRM (29%).

Toch zien medewerkers nog voldoende verbeterpunten ten aanzien van de HR-afdeling. De zaken waar het volgens medewerkers momenteel aan schort, zijn het betrekken van hen in besluiten (42%), het luisteren naar hun ideeën (38%) en het adviseren over hun verdere loopbaan (34%).

“We zien hier duidelijk dat het aandeel millennials binnen organisaties groot is. De drie genoemde factoren vindt deze doelgroep erg belangrijk”, vertelt Ester Koot van Motivaction. Daarnaast vinden medewerkers ook dat persoonlijke aandacht (31%) en het geven van het goede voorbeeld (26%) zaken zijn die meer opgepakt mogen worden door HR.

Data uit e-HRM-systemen

Martijn Messemaker, CHRO bij Raet: “Dat het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van e-HRM zo ontzettend is gestegen, vind ik goed om te zien. Nu de oorspronkelijk repeterende taken van HR bij veel bedrijven in de lijn of zelfs bij een derde zijn belegd, is het voor de HR-afdeling mogelijk om zich te richten op haar rol bij strategische vraagstukken voor de organisatie.”

Hierbij is de data die verkregen wordt uit de e-HRM-systemen uitermate belangrijk, zegt Messemaker. “HR kan deze beschikbare data namelijk analyseren en doorgronden, en op deze manier de organisatie op hoger niveau adviseren over beslissingen op gebieden als strategische personeelsplanning, aantrekken en inzetten van de juiste mensen en kostenreductie. Daarnaast is het belangrijk dat HR de verbinding opzoekt met medewerkers. Uiteindelijk gaat HR natuurlijk over mensen.”

Tijdens het congres Digital HR wordt uitgebreid ingegaan op e-HRM-toepassingen. Ook de vertaling naar de dagelijkse praktijk ontbreekt niet. Meer informatie en inschrijven.  

Reageer op dit artikel