nieuws

Wat HR kan leren van de hypecyclus

Organisatie & Strategie

Wat HR kan leren van de hypecyclus

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gartner publiceert ieder jaar tientallen zogeheten hypecycles van nieuwe technologieën. Zo’n hypecycle of hypecyclus, is een grafische weergave waarin getoond wordt hoe een nieuwe technologie de cyclus doorloopt van hype of belofte, tot commercieel succesvol en geaccepteerd product. In totaal worden vijf fases onderscheiden (zie kader).

Een hypecyclus biedt inzicht in veelbelovende (HR-)technologie. Voor HR goed om te kijken welke technologie er aankomt.

Trog van desillusie: Hooggespannen verwachtingen worden niet waargemaakt

Een van de fases is de trog van desillusie. Een technologie heeft de hooggespannen verwachtingen niet waargemaakt en de eerste gebruikers keren de technologie teleurgesteld de rug toe. Daarna volgt een fase waarin verder aan de technologie gesleuteld wordt, nieuwe toepassingen worden gevonden en de technologie verbeterd wordt, zodat het wél een succes wordt.

Voor HR relevante hypecyclus

Ook voor HR-professionals zijn er relevante hypecycles: De Hype Cycle for the Digital Workplace en Hype Cycle for Human Capital Management Software. Door deze cycli te bestuderen kan een HR-professional zich voorbereiden op de technologie die er aankomt, of zich juist wat afwachtend opstellen totdat de technologie (verder) verbeterd is.

Gamification en BYOD geaccepteerd

In de Hype Cycle for the Digital Workplace valt bijvoorbeeld de positie van BYOD (bring your own device) op. Dit is nu een geaccepteerd fenomeen en zal de komende jaren verder groeien.

Ook gamification heeft het diepe dal achter zich gelaten. Er komen nu steeds meer nuttige toepassingen en steeds meer organisaties zien de voordelen van gamification in bijvoorbeeld selectie en training.

Helemaal nog aan het begin van de hypecyclus bevindt zich human augmentation. Dit is technologie die controverse oproept. De technologie is integraal onderdeel van het menselijk lichaam en verbetert cognitieve en fysieke vaardigheden. De technologie zorgt ervoor dat mensen prestaties kunnen leveren die normaal gesproken fysiek en mentaal niet mogelijk zijn. Dat roept natuurlijk wel de nodige ethische vragen op.

Feedbacksystemen

Minder controversieel zijn feedbacksystemen (employee recognition systems). Deze systemen zorgen ervoor dat medewerkers continu feedback krijgen in plaats van een of twee keer per jaar gedurende functionerings- en beoordelingsgesprekken. De verwachtingen zijn hooggespannen hieromtrent. De technologie bevindt zich dan ook in de fase van ‘overspannen verwachtingen’. Deze technologie zal dus eerst nog door een dal gaan, voordat het echt algemeen geaccepteerde technologie is.

Virtuele assistenten over 5 jaar gemeengoed

Ook van virtuele assistenten wordt zeer veel verwacht. Ze krijgen dan ook veel aandacht. Dat komt mede doordat grote leveranciers zich hiermee bezig houden. Zoals Apple met Siri, Google met Google Assistant en Microsoft met Cortana. Virtuele assistenten zullen over vijf tot tien jaar echt gemeengoed zijn, is de voorspelling. Virtuele assistenten kunnen taken van medewerkers overnemen. Door gebruik te maken van artificiële intelligentie en machineleren kunnen ze voorspellen wat er gaat gebeuren en daarop actie ondernemen. Dit is technologie waar zeer veel van wordt verwacht. Analisten roepen organisaties daarom op om niet te wachten met het testen met dergelijke assistenten, maar daar nu al (voorzichtig) mee te beginnen.

Figuur 1. Hype Cycle for the Digital Workplace, 2017

Hypecyclus

Bron: Gartner (juli 2017)

Virtual reality bevindt zich in dal

Een technologie die zich in een diep dal bevindt is augmented reality. Ook wel virtual reality genoemd; er wordt een schijnwereld getoond, die voelt als werkelijkheid. Dit is technologie waar al lang over gesproken wordt. Mondjesmaat wordt de technologie gebruikt bij bijvoorbeeld het inwerken van medewerkers of voor trainingsdoeleinden. Echter, de technologie is duur en er zijn nog te weinig toepassingen voor de technologie. In de komende jaren zal de technologie steeds vaker haar intrede doen op de werkvloer, zo is de verwachting.

Hypecyclus for Human Capital Management Software

In de zogeheten Hype Cycle for Human Capital Management Software klimmen talentmanagementsystemen en cloud- HCM-systemen uit het dal. De technologie is geaccepteerd en wordt in steeds meer organisaties gebruikt.

Dat is zeker nog niet het geval voor bijvoorbeeld systemen die de betrokkenheid van medewerkers moeten vergroten. Dit is technologie die net geïntroduceerd is en zich nog waar moet maken. Datzelfde geldt voor machinelearning en assessments waarin gebruik wordt gemaakt van neuroscience en artificiële intelligentie.

Van virtuele assistenten, personeelsplanningssoftware en videorecruitment heeft iedereen nu de mond vol. Veel organisaties kijken nu hoe ze deze technologie kunnen inzetten of hebben het reeds geïmplementeerd. Deze technologieën bevinden zich momenteel op hun hoogtepunt. In de komende jaren zal er dus eerst nog wat teleurstelling zijn over wat er met deze technologie allemaal mogelijk is. Verwachtingen worden niet waargemaakt. Het zijn echter stuk voor stuk technologieën die over enkele jaren gemeengoed zullen zijn in organisaties.

Veelbelovende technologie

Gartner plaatst technologie voor onboarding, workforce-analytics en opvolgingsmanagement in ‘het dal’. Vooralsnog voldoet deze technologie niet aan de verwachtingen. Veel leveranciers zijn bezig de technologie te verbeteren of met het integreren van deze technologie in andere systemen. Het zijn immers veelbelovende technologieën die oplossingen bieden voor zaken waar HR-professionals zeer regelmatig mee te maken hebben.

De hypecyclus biedt dus inzicht in veelbelovende technologie. Organisaties die voorop willen lopen, gaan direct aan de slag met deze technologie. Andere organisaties zullen eerst de kat uit de boom willen kijken. Oriëntatie op de techniek is echter wel raadzaam, zodat er rekening mee gehouden kan worden bij bijvoorbeeld het maken van plannen of de (toekomstige) inrichting van de organisatie.

De Gartner Hype Cycle kent vijf elkaar opvolgende fases:

  1. Innovation Trigger: een potentieel interessante ontwikkeling breekt door. De melding van (mogelijk) interessante toepassingen zorgt voor veel media-interesse. De commerciële waarde van dergelijke ontwikkelingen heeft zich dan echter nog niet bewezen.
  2. Peak of Inflated Expectations: er wordt melding gemaakt van een (groot) aantal succescases en enkele mislukkingen. Sommige bedrijven gaan er dan mee aan de slag. De meerderheid wacht echter nog even af.
  3. Trough of Disillusionment: de interesse voor de ontwikkeling neemt af bij het uitblijven van succes op een breed front. De ontwikkeling of techniek voldoet niet aan de hooggespannen verwachtingen.
  4. Slope of Enlightenment: het besef hoe succesvol van een bepaalde techniek gebruik te maken, dringt door. Nieuwe ontwikkelingen stuwen de adoptie van ‘de techniek’. Er komen steeds meer succescases en de techniek wordt door steeds meer bedrijven omarmd. Alleen conservatieve ondernemingen blijven voorzichtig en kijken het nog even aan.
  5. Plateau of Productivity: de techniek is algemeen geaccepteerd en toegepast. Iedereen ziet de toegevoegde waarde ervan.

En wil je weten welke effecten deze technologieën hebben op de arbeidsmarkt van de toekomst? Prof. Dr. Wim de Ridder, futuroloog en directeur van Futures Studies, vertelt daar alles over tijdens de Nijenrode Collegereeks De toekomst van werk. Deze start in het najaar. Schrijf je nu in

Reageer op dit artikel