nieuws

Ziekteverzuim fors hoger in eerste kwartaal 2018

Organisatie & Strategie

Ziekteverzuim fors hoger in eerste kwartaal 2018

De Nederlandse werknemer is het jaar ziek, zwak en misselijk begonnen. Het verzuimpercentage in het eerste kwartaal was 4,9. Dat is het hoogste percentage sinds 2007.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een verzuimpercentage van 4,9 procent betekent dat van elke duizend te werken dagen, er 49 zijn verzuimd wegens ziekte.

Op grond van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) over 2017 en eerdere jaren is duidelijk dat griep of verkoudheid verreweg de meest genoemde klacht is onder werknemers die hebben verzuimd wegens ziekte. Vier op de tien noemen dit als reden om ziek thuis te blijven. Het eerste kwartaal was Nederland in de greep van een griepepidemie die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018.

Psychische klachten

Griep is overigens niet de bron van de meeste ziekdagen. Die dubieuze eer gaat naar psychische klachten. Gemiddeld genomen melden werknemers met griep of verkoudheid zich na bijna drie dagen weer beter. Samen met hoofdpijn is het daarmee de klacht waarmee werknemers het snelst weer aan het werk zijn.
Anders ligt dat bij werknemers die verzuimen wegens psychische klachten. Bij werknemers die deze reden opgaven bij de laatste keer dat ze verzuimden, duurde dat verzuimgeval gemiddeld 57 dagen.

Lees ook: Zo herkent HR werkstress bij werknemers

Gezondheidszorg is minst gezond

In de gezondheidszorg werd in het eerste kwartaal van 2018 het meest verzuimd wegens ziekte. Met 6,5 procent lag dit aandeel aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle bedrijfstakken. Dit percentage was in de gezondheidszorg voor het laatst zo hoog in 2008.

Binnen de gezondheidszorg is het verzuim het hoogst in de verpleeg- en bejaardentehuizen, zoals dat al sinds het eerste kwartaal van 2015 het geval is. In deze bedrijfsklasse werden 77 van de duizend te werken dagen verzuimd (7,7 procent).

Lees ook: Ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim

Ober meldt zich zelden ziek

Het minste verzuim is er in de horeca. Sinds het derde kwartaal van 2008 heeft deze bedrijfstak het laagste ziekteverzuimpercentage (2,3). Ook de sector landbouw- en visserij kent weinig ziekteverzuim.

Reageer op dit artikel