nieuws

Zo betrek je leidinggevenden bij strategische personeelsplanning

Organisatie & Strategie

Leidinggevenden weten vaak als geen ander wat de frictie is tussen de huidige personeelsopbouw en de toekomstige personeelsbehoefte. Het is daarom belangrijk hen te betrekken bij strategische personeelsplanning.

Zo betrek je leidinggevenden bij strategische personeelsplanning

Door het organiseren van een serie korte en inspirerende workshops kunt u directieleden, managers of leidinggevenden zelf laten analyseren op welke vlakken de grootste frictie bestaat tussen de competenties die de organisatie in huis heeft, en de competenties die nu en in de toekomst nodig zijn.

Een van de eerste stappen is het in kaart brengen van het huidige personeelsbestand. Geef de deelnemers van de workshops daarom een opdracht mee als voorbereiding:

 • Laat managers een scan uitvoeren van het ontwikkelpotentieel van hun eigen team, divisie of
  regio, zowel kwantitatief als kwalitatief. Laat hen daarbij kijken naar alle relevante aspecten van
  de personeelsopbouw, zoals prestaties, leeftijdsopbouw, dynamiek en de verhouding tussen vast
  en flexibel personeel.
 • Vraag hen daarnaast om te bekijken in hoeverre er binnen het eigen team fricties bestaan tussen
  de huidige personeelsopbouw en de personeelsbehoefte die nodig is om de ambities van de organisatie of afdeling te realiseren.
 • Geef elk van de deelnemers de opdracht een kernachtige presentatie voor te bereiden over hun bevindingen. In die presentatie moeten vragen aan bod komen als: “Zijn de medewerkers toegerust voor het werk? Welke ontwikkelmogelijkheden of ambities hebben ze? Wie zijn de high potentials? Over wie zijn er zorgen? Wat zijn de kansen en knelpunten voor het team? Hoe staat het met de leeftijdsopbouw en de mate van dynamiek?”

Uiteraard mogen de medewerkers niet worden vergeten in het traject. Onderzoek van tevoren hoe de bevindingen binnen de organisatie gedeeld kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om medewerkers te betrekken bij de workshops of aparte medewerkerssessies te organiseren. Op die manier krijgen zij de gelegenheid zich op de toekomst voor te bereiden.

 

Deze tips zijn afkomstig uit de whitepaper Maak een succesvol strategisch personeelsplan in twaalf stappen. Klik hier om deze gratis whitepaper te downloaden

Reageer op dit artikel