opleiding

Organisatie & Strategie

13 november | Cultuur en gedrag

Thema: Cultuur, gedrag

Soort opleiding: Opleiding

Prijs: €595

U draagt als adviseur bij aan duurzame inzetbaarheid of veiligheidscultuur. U houdt gezondheid en veiligheid op de agenda van uw organisatie. Daarbij willen u en uw organisatie werken aan gedrag en cultuur.

13 november | Cultuur en gedrag

Meer inzichten in het begeleiden van veranderingen en de menselijke factor komen dan goed van pas! Deze nieuwe masterclass leert u een brug te slaan tussen de praktijk en het proces naar cultuurverandering. Naast diepgaande inzichten in de sociaalpsychologische factoren die zich binnen organisaties afspelen krijgt u inzicht in uw rol als begeleider en in de effecten van verschillende aanpakken. Zo worden ambities waargemaakt. Van de organisatie en uzelf.

Wat leert u?

 • U maakt kennis met de harde en zachte kanten van risicomanagement
 • U leert het gedrag van de werknemers te begrijpen, te verklaren en te beïnvloeden
 • U krijgt inzicht in welke factoren een rol spelen bij gedragsveranderingen en hoe deze elkaar beïnvloeden
 • U leert welke invloed beleid, organisatiestructuur, leiderschap en systemen hierop hebben en wat uw rol hierin is
 • U ontdekt dat elke situatie vraagt om een passende aanpak door het aanreiken van verschillende gedragsmodellen
 • U ontwikkelt vaardigheden om succesvol te adviseren over de RI&E, managementsystemen en ontwikkeling van organisatiecultuur

Bestemd voor:

 • Arbeid en Organisatiedeskundigen
 • HR adviseurs
 • Preventiemedewerkers
 • Arbeidshygienisten
 • Veiligheidskundigen
 • Health & safety managers
 • Arbo-coördinatoren / -adviseurs
 • Milieu-coördinatoren / -adviseurs

Deze dag vormt tevens een verdieping op de opleiding ‘van RI&E naar Cultuurverandering’, maar is ook los te volgen.

Meer informatie & inschrijven

Reageer op dit artikel