Whitepapers

Checklist invoeren zelfsturende teams

Organisatie & Strategie

Zelfsturende teams hebben duidelijke voordelen. De betrokkenheid van werknemers wordt verhoogd, het ziekteverzuim daalt en er is minder verwarring door de eliminatie van communicatieniveaus. Maar het werkt alleen als de organisatie er klaar voor is.

Checklist invoeren zelfsturende teams

Organisaties die voor het eerst in aanraking komen met zelfsturende teams en bovenal de (vooral financiële) voordelen hiervan ervaren, raken meestal erg enthousiast over deze organisatievorm.

HR start de discussie

Meestal wordt vanuit de afdeling human resources een discussie gestart over de vraag of er voor overgang naar een zelfsturende organisatie moet worden gekozen of niet. Deze discussies dreigen nogal eens langdurig en controversieel te worden temeer daar meerdere en tegengestelde belangen de kop opsteken.

Is de organisatie er klaar voor?

Gretig om de financiële resultaten van zelfsturende teams te bewerkstelligen, kan het ook gebeuren dat bedrijven aan de slag gaan zonder zich af te vragen of de organisatie, dan wel het huidige management er wel klaar voor is.

Langdurige discussies voorkomen

Om langdurige discussies te voorkomen en om te verhinderen dat organisaties zich onvoorbereid in het grote avontuur storten, is het goed eerst de organisatie zelf en de huidige managementstructuur en gedrag te toetsen.

Download de checklist

De uitkomsten van de hierna volgende checklist vormt een basis voor besluitvorming en helpt lange en veelal zinloze discussies te voorkomen.


Klik hier om de checklist te downloaden

Reageer op dit artikel