Whitepapers

Zo zorg je dat zelfsturende teams werken

Organisatie & Strategie

Zelfsturing staat binnen veel organisaties in de belangstelling. Soms vanuit de – discutabele – overtuiging dat het goedkoper is om minder managers te hebben, maar als het goed is vanuit het besef dat organisatiedoelen door zelfsturing beter bereikt kunnen worden.

Zo zorg je dat zelfsturende teams werken

Voor veel organisaties betekent de overgang naar zelfsturing echter een enorme cultuurverandering. Het daadwerkelijk en consequent invoeren van zelfsturing wordt om die reden vaak als een te grote uitdaging gezien.

Deze whitepaper beschrijft hoe organisaties deze overstap stapsgewijs en succesvol kunnen aanpakken.

Download de whitepaper

Reageer op dit artikel