Meer HR-nieuws

Eerste Kamer verwerpt Wet werken waar je wilt

Eerste Kamer verwerpt Wet werken waar je wilt

De Wet werken waar je wilt moet het flexibel werken van werknemers bevorderen. Bij behandeling van de wet in de Eerste Kamer bleken nog zorgen over regeldruk en grensarbeid. Dinsdag 26 september verwierp de Eerste Kamer deze nieuwe wet.

(Foto: Marco de Benedictis/Shutterstock)

Experts: 'HR gaat komende jaren te maken krijgen met koopkracht- en...

De problemen rondom koopkracht en armoede gaan volgens experts de komende jaren doorsijpelen in HR. Dat vergt creativiteit en standvastigheid.

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte van de baan

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging...

De compensatie voor kleine werkgevers bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever zal niet in werking treden.

73,7 miljoen van STAP-budget naar SLIM-regeling

73,7 miljoen van STAP-budget naar SLIM-regeling

Een deel van het STAP-budget wordt in 2024 ingezet voor verhoging van de SLIM-regeling. Aan de SLIM-regeling wordt tijdelijk een voorziening voor individuele scholing toegevoegd.

DEN HAAG - Leden van de Tweede Kamer stemmen over de pensioenwet. De wet toekomst pensioenen is al jaren een onderwerp van debat. ANP ROBIN UTRECHT

Arbeidsmarktonderwerpen gaan door, ook na val kabinet

Geen van de onderwerpen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is deze week controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Dat betekent dat alle lopende zaken rondom pensioen, participatie en arbeidsmarkt doorgaan.

RVU-subsidie aanvragen om te stoppen met werken kan weer vanaf 1 september 2023

RVU-subsidie aanvragen om te stoppen met werken kan weer vanaf 1...

De subsidiepot die de regeling voor vervroegde uittreding (RVU) financiert gaat vanaf 1 september 2023 weer open. Wees er snel bij, want: het principe van 'wie het eerst komt, het eerst maalt' is van toepassing.

Nieuw pensioen: dit is er al veranderd sinds 1 juli

Nieuw pensioen: dit is er al veranderd sinds 1 juli

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Daarmee begint de overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers met nieuwe regels te maken krijgen. Sommige zijn al van kracht.

Modelovereenkomsten zzp'er met vrije vervanging vervalt

Modelovereenkomsten zzp'er met vrije vervanging vervalt

Modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging komen per 1 januari te vervallen, dat meldt de Belastingdienst. Aanleiding is het Deliveroo-arrest.

Hoe is het gesteld met sociale (on)veiligheid in organisaties? 

Hoe is het gesteld met sociale (on)veiligheid in organisaties?

Doe mee aan deze enquête en maak kans op kaarten voor het HR Kennisfestival.

Den Haag, 10 juli 2023 - 
Demissionair premier Mark Rutte neemt afscheid in de Tweede Kamer. In de tweede kamer wordt het debat gehouden over de val van het kabinet. Ruttes vierde kabinet viel over onenigheid over het asielbeleid. 

Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

Kabinetsval: wat betekent dat voor de arbeidsmarkthervormingen?

Na de zomervakantie beslist de Tweede Kamer of de arbeidsmarkthervormingen doorgaan. Vakbonden en werkgevers pleiten daar wel voor.