Meer artikelen

Foto: Burak Kostak | Pexels

Zo helpt HR verzuim bij echtscheiding voorkomen

Elk jaar scheiden zo'n 131 duizend werkenden. Werknemers die in echtscheiding liggen, verzuimen gemiddeld 45 procent meer gedurende twaalf maanden. Maar dat hoeft niet, zegt Yorick Saeijs, specialist in duurzame inzetbaarheid bij echtscheiding.

PW voorbeelddocument: het verzuimreglement

PW voorbeelddocument: het verzuimreglement

Download in PW. pro het volgende PW. voorbeelddocument: het verzuimreglement.

Verlaag werkdruk met kwalitatief goede dialoog

Verlaag werkdruk met kwalitatief goede dialoog

Volgens de jaarlijkse analyse van TNO op basis van de Werkgevers Enquête Arbeid en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden hadden vorig jaar 1,3 miljoen Nederlanders gezondheidsklachten door hoge werkdruk.

Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2021

Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2021

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie is alle informatie opgenomen die nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen.

Oprechte dialoog belangrijker dan ooit om verzuim tegen te gaan 

Oprechte dialoog belangrijker dan ooit om verzuim tegen te gaan

De coronacrisis raakt werkgevers in veel sectoren keihard en zorgt onder andere voor meer verzuim onder medewerkers. Dé oplossing om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, is uit te zoeken welke arbeidsmogelijkheden er wél zijn. Alleen via een...

Ook zo klaar met de arbodienst? Ze zijn nooit bereikbaar!

Ook zo klaar met de arbodienst? Ze zijn nooit bereikbaar!

Een snelle toegang tot de bedrijfsarts is cruciaal voor de begeleiding van verzuimende medewerkers. Het grote tekort aan bedrijfsartsen in Nederland maakt dit ingewikkeld: als ze er niet zijn, kan een bedrijf ze ook niet snel inschakelen. Bovendien...

Mentaal pensioen, wat kan HR ertegen doen?

Mentaal pensioen, wat kan HR ertegen doen?

Werknemers die op kantoor hun tijd uitzetten tot aan hun pensioen - ze zijn er bijna bij elk bedrijf. Kwalijk natuurlijk, zeker omdat het ziekteverzuim onder mentaal gepensioneerden hoog is. HR kan via interventies dit tegengaan. Maar het begint met...

Kortdurend ziekteverzuim: wat kan de werkgever doen?

Kortdurend ziekteverzuim: wat kan de werkgever doen?

Werkgevers zijn gemiddeld een groot deel van hun verzuimkosten kwijt aan zogenaamd kortdurend verzuim. Welke maatregelen kunnen werknemers treffen om kortdurend verzuim tegen te gaan?

Huiselijk geweld blijft niet thuis

Huiselijk geweld blijft niet thuis

Huiselijk geweld is geen probleem dat beperkt blijft tot wat er achter de voordeur gebeurt. Ook de werkgever heeft ermee te maken. Hoe herken je het en wat kun je doen?

Obesitas, een dik (financieel) probleem voor de werkgever?

Obesitas, een dik (financieel) probleem voor de werkgever?

Hoewel Nederland het in vergelijking met andere Europese landen nog goed doet, is obesitas ook hier een groeiend probleem. Dit zal ook op de werkvloer merkbaar zijn.