Alles over Nieuwste voorbeelddocumenten

Voorbeeldbrief inroepen geheimhoudingsbeding

Voorbeeldbrief inroepen geheimhoudingsbeding

Gebruik dit document als een voormalige werknemer het geheimhoudingsbeding schendt door vertrouwelijke informatie over de organisatie met anderen te delen, zonder de vereiste toestemming.

HR-jaarkalender 2024

HR-jaarkalender 2024

Gebruik deze jaarkalender met belangrijke momenten en cruciale data voor HR in één handig overzicht. Zo ga jij goed voorbereid het nieuwe jaar in.

Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding

Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding

Gebruik deze 'Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding' na afloop van het dienstverband, om de werknemer te wijzen op het eerder overeengekomen concurrentiebeding.

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Gebruik dit voorbeelddocument als je werknemer een opleiding op jouw kosten gaat volgen.

Voorbeeldbrief: niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeldbrief: niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief, ook wel aanzegbrief genoemd, laat je schriftelijk aan de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van de overeengekomen duur niet verlengd wordt.

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Gebruik dit document om schriftelijk vast te leggen dat de werknemer onbetaald verlof opneemt.

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Gebruik dit voorbeelddocument 'Gedragscode sociale media' om werknemers schriftelijk te informeren hoe zij hiermee om behoren te gaan. Het model dient als kapstok en kan verder worden aangevuld op basis van de behoeftes in je organisatie.

Staken loonbetaling na hersteldverklaring 

Staken loonbetaling na hersteldverklaring

Met deze voorbeeldbrief waarschuw je de werknemer voor de gevolgen als hij het werk niet hervat. Zonder waarschuwing is het stopzetten van het loon riskant.

'Op dit moment bestaat er nog geen behandeling tegen Long COVID, maar in de toekomst is die er misschien wel.' Foto's: Shutterstock

Waarschuwing bij overtreding verzuimreglement

Met dit document kun je de werknemer waarschuwen voor loonopschorting als hij niet voldoet aan de controlevoorschriften uit het verzuimreglement.

Voorbeeld gedragscode e-mail- en internetgebruik

Voorbeeld gedragscode e-mail- en internetgebruik

Gebruik dit voorbeelddocument 'Gedragscode e-mail- en internetgebruik' om werknemers schriftelijk te informeren hoe zij hiermee om behoren te gaan. Het model dient als kapstok en kan verder worden aangevuld.