Wat zijn de wettelijke opzegverboden bij ontslag?

Voor werkgevers gelden opzegverboden. Een werkgever mag niet tot ontslag overgaan als er een opzegverbod geldt. Alle opzegverboden staan in de wet opgesomd. Ook zijn er per 1 augustus 2022 een aantal opzegverboden bijgekomen. Een actueel overzicht.

Medewerkers controleren tijdens WK-wedstrijd: mag dat?

Een voorspelbare ziekmelding na een belangrijke WK-wedstrijd of stiekem onder werktijd kijken. Het WK brengt een aantal arbeidsrechtelijke vragen met zich mee. Wat mag er wel en niet? Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen legt uit.

Ontslag werkneemster die keek in bankgegevens ex-man

Een bankmedewerkster nam het niet zo nauw met de regels van de bank en raadpleegde de bankrekening van haar ex-man en dochter. Naar eigen zeggen om te kijken of ‘het goed met hen ging’. Ontslag volgt. Terecht of niet?

Arbeidsovereenkomst: welke mogelijkheden heeft een werkgever?

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden overeengekomen. Er kan gelijk sprake zijn van een vast of flexibel contract en alles wat er tussenin zit. In dit artikel staan de belangrijkste soorten en de aandachtspunten voor HR.

Onbereikbaar tijdens ziekte? Ontslag blijkt mogelijk te zijn

In een opvallende uitspraak oordeelt het hof Arnhem-Leeuwarden dat het contract ontbonden kan worden, omdat de werknemer wekenlang niet bereikbaar was na haar ziekmelding. Het hof stelt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen.

Medewerker ontslaan – alle regels op een rij

Een werknemer ontslaan kan niet zomaar. Daar zitten veel regels aan verbonden. In dit artikel wordt het ontslagrecht uitgelegd: welke ontslagroutes er zijn, welke wanneer van toepassing is en wat de valkuilen zijn bij een ontslagprocedure.

Ontslag wangedrag ambtenaar tijdens carnaval

Onlangs oordeelde het hof over een ambtenaar die zich ongepast had gedragen tegenover een stagiaire tijdens een carnavalsfeest. Dit moest tot ontslag leiden volgens de gemeente Maastricht. Wat werd er geoordeeld?

Hoge Raad: aanzegging moet altijd schriftelijk worden bevestigd

Een werkgever die niet, niet goed of te laat aanzegt zal daarvoor moeten betalen. In een recente uitspraak stelt de Hoge Raad dat de aanzegging schriftelijk bevestigd moet worden, ook wanneer de werknemer ruim op tijd op de hoogte is gesteld.