artikel

Bundel de beleving van medewerker en klant

Personeelsmanagement

Bundel de beleving van medewerker en klant

Organisaties hebben nog weinig aandacht voor de samenhang tussen de tevredenheid van werknemers én klanten. Dat gaat de komende jaren snel veranderen. Met grote uitdagingen voor HR-professionals.

Door Rogier Taylor

Het vak van HRM verandert in hoog tempo en richt zich steeds meer op het strategisch niveau van organisaties. Die omslag begint bij de aandacht voor de behoeften van klanten. Daar worden producten, diensten, werkprocessen en het handelen van medewerkers zo veel mogelijk op afgestemd.

Deze aandacht van HR-professionals voor de behoeften van klanten is relatief nieuw. Hierdoor wordt naast de traditionele werknemerstevredenheid nu ook de beleving van klanten steeds belangrijker. De relatie tussen beide wordt meer in samenhang bekeken. Want vooral tevreden werknemers zorgen voor tevreden klanten.
En de behoeften van klanten worden daarom steeds bepalender voor het personeelsbestand en de ontwikkeling van medewerkers.

Continu beleving medewerker en klant meten

Nieuwe technologie helpt HR-professionals om deze slag te maken. Hierdoor is het mogelijk om de beleving van klanten en medewerkers – en de onderlinge samenhang – continu te meten, analyseren en om hierop te sturen. Met als doel: klanten en medewerkers de meest optimale beleving bezorgen. Het aantal werkgevers in Nederland dat dit al in samenhang heeft opgepakt, is nu nog beperkt tot enkele corporates en middelgrote bedrijven. Zo’n 20 procent van de werkgevers doet al wel ‘iets’ met werknemerstevredenheid, maar dat zegt nog niets over de vervolgacties, laat staan de relatie met klanttevredenheid. De verwachting is dat over vijf jaar 80 procent van de werkgevers de beleving van klanten en werknemers wel in samenhang bekijkt en daarmee aan de slag gaat.

Knelpunten bij benutten data

Continu meten van de beleving van werknemers en klanten is online een stuk eenvoudiger en dus gemeengoed geworden. De volgende stap is om die data in samenhang te benutten voor belangrijke verbeterthema’s. Organisaties die deze stap willen zetten, ervaren vaak twee knelpunten: gebrek aan mensen (mankracht en de juiste expertise) en aan één krachtig platform, dat alle data centraal bundelt.

Organisaties werken in de praktijk vaak met data in veel verschillende systemen – soms wel twintig – naast elkaar. Dat werkt niet goed en is inefficiënt. Als ontwikkelaar van software voor (marketing)onderzoek onder klanten en medewerkers hebben wij de behoeften van onze klanten op dit gebied vertaald in één platform. Hierdoor is het nu wel mogelijk om alle gewenste data centraal te bundelen, realtime te visualiseren, analyseren en om acties in gang te zetten. Helemaal onderbouwd volgens de principes van HR-analytics. Met koppelingen kan waardevolle informatie elders worden ontsloten en is interactie mogelijk met bijvoorbeeld het personeelssysteem of CRM.
Om ook het andere knelpunt (de juiste mensen) weg te nemen, zetten wij sinds kort naast het platform ook onze specialisten in bij klanten. Doordat veel dataverzameling geautomatiseerd gebeurt, is ondersteuning van één dag per maand soms al genoeg.

Breng prioriteiten aan in de thema’s

Door de komst van dit soort systemen, kan HR de gewenste omslag de komende jaren maken. De input van klanten en medewerkers kan daarbij beter en eenvoudiger worden benut om organisatieverbeteringen door te voeren voor de (uiteindelijke) customer journey. Benut hun input ook om prioriteiten aan te brengen in de verschillende thema’s die door data-analyses op de agenda komen. Want werken aan meerdere thema’s tegelijkertijd werkt vaak niet goed: één of maximaal twee thema’s gaat meestal beter.
In de praktijk blijken dat vaak thema’s op het gebied van (interne) communicatie. Door allerlei filters in een organisatie landt de boodschap van het management bijvoorbeeld niet goed op de werkvloer. Feitelijk weten werknemers dan niet goed wat er van hen verwacht wordt. Verbeteracties zorgen dan direct voor grotere betrokkenheid en betere prestaties.

Kwalitatief beter personeelsbestand

Organisaties die deze datagestuurde aanpak kiezen, zien de resultaten op verschillende gebieden. De hogere waarderingen van klanten en medewerkers is vaak direct terug te zien in lager verloop van klanten (meer omzet) en de medewerkers die zij willen binden. Dat zorgt voor lagere wervingskosten en een kwalitatief beter personeelsbestand, want dat is door de samenstelling en ontwikkeling van medewerkers, beter afgestemd op de
behoeften van klanten.

Rogier Taylor is directeur GrowPromoter.

 

Reageer op dit artikel