artikel

“Hulp bij ontruiming bij brand” uit het Bouwbesluit: Hoe geef je hier invulling aan?

Personeelsmanagement

In de Arbeidsomstandighedenwet zijn, ter bescherming van werknemers en andere werkende personen die in het bouwwerk aanwezig zijn, voorschriften opgenomen voor hulpverlening bij brand. De voorschriften voor andere personen die zich in een gebouw bevinden (zoals patiënten in een ziekenhuis, gedetineerden en bezoekers van een schouwburg) zijn vastgelegd in artikel 7.11a van het Bouwbesluit 2012 “Hulp bij ontruiming bij brand”.

“Hulp bij ontruiming bij brand” uit het Bouwbesluit: Hoe geef je hier invulling aan?

Sponsored content door Falck Prevention

Veel organisaties hebben moeite om het artikel 7.11a in te vullen. De reden is dat het artikel functioneel is opgesteld en er geen eisen zijn omschreven. De praktische invulling hiervan wordt overgelaten aan de eigenaar of gebruiker van een gebouw.

Hoe invulling te geven aan de functionele eis van artikel 7.11a?

Het artikel zegt dat er ‘voldoende personen zijn aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen’.
In de Arbeidsomstandighedenwet is omschreven dat een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) moet worden opgesteld onder andere ter bepaling van de omvang van de hulpverleningsorganisatie. Een dergelijke verwijzing naar een uit te voeren RI&E is helaas niet expliciet opgenomen in het artikel 7.11a, noch in de bijbehorende toelichting.

Systeemtest

Het aantonen of er voldoende personen zijn aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen, kan getoetst worden door middel van een systeemtest. Een systeemtest is een test waar vooraf op locatie een schouw plaatsvindt. Gedurende deze schouw komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Een risico inventarisatie- en evaluatie gericht op organisatie en veiligheidsbeleid;
  • Een bouwtechnische analyse van de staat van het gebouw;
  • Het determineren van de mate van zelfredzaamheid doelgroep dit alles met betrekking tot het ontruimen bij een brand en wellicht ook bij andere calamiteiten.

Normtijden

In samenspraak met de betreffende organisatie worden de aandachtspunten van deze schouw verwerkt in een integrale systeemtest. Bij deze systeemtest wordt getest of er voldoende personen zijn aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. De normtijden die hiervoor gehanteerd worden zijn bepaald door onafhankelijke brandveiligheidsexperts, afhankelijk van de bevindingen van de schouw.

Veilig gedrag bevorderen

Op basis van de uitkomsten van deze systeemtest wordt aangetoond, dat de organisatie voldoet aan artikel 7.11a ‘Hulp bij ontruiming bij brand’ van het Bouwbesluit 2012. Ook is uw organisatie op deze wijze in staat om (pro-actief) risico’s te beheersen en veilig gedrag te bevorderen.

Reageer op dit artikel