artikel

Rol leidinggevende bij talentmanagement

Personeelsmanagement Premium

Rol leidinggevende bij talentmanagement

Een belangrijke rol van elke leidinggevende is het zoeken naar talent, het benutten van talent en het tot ontwikkeling brengen van talent. Hoe moeten leidinggevenden invulling geven aan deze rol?

De leidinggevende heeft een sleutelpositie in het vormgeven en uitvoeren van talentmobilisatie. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het feit dat de leidinggevende de schakel vormt tussen het talentbeleid van de organisatie en de beleving van de medewerker. Welke elementen en gedragingen van een leider …