artikel

Een volledig leerproces met de leercyclus van Kolb

Personeelsmanagement

Om een volledig leerproces te doorlopen, is het belangrijk dat alle fasen van een leercyclus doorlopen worden. Kolb onderscheidt vier verschillende fasen.

Een volledig leerproces met de leercyclus van Kolb

Leertrajecten kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven. Hoe een leertraject vorm krijgt, heeft te maken met de visie van de ontwerper op het leertraject. Iemand die leren vooral ziet als het opbouwen van objectief feitelijke kennis geeft een leertraject anders vorm dan de ontwerper die leren ziet als een gezamenlijk betekenis geven aan kenmerkende werksituaties. Het verschillende denken over leren resulteert in diverse leertheorieën die geordend kunnen worden in verschillende stromingen. Eén van deze stromingen is het pragmatische: leren door doen en van ervaringen. Pragmatisten brengen het leren terug naar de praktijk. Kolb is met zijn bijdrage rond het ervaringsleren een groot inspirator voor het pragmatisme.

Lees ook: Het nieuwe leren: nooit uitgeleerd op de werkvloer

Vier fasen

Kolb onderscheid in zijn leercyclus vier verschillende fasen, namelijk ervaren, reflecteren, conceptualiseren en experimenteren. Het doorlopen van alle vier de fasen zorgt voor een volledig leerproces. Daarbij maakt het niet uit in welke fase de leerinterventie start. Ontwerpers van leertrajecten kunnen zich aan de hand van de cirkel de vraag stellen of het ontworpen leertraject de mogelijkheid biedt om alle vier de fasen in de leercyclus – en dus een volledig leerproces – te doorlopen. Om een effectief leerproces te realiseren, is het van belang op de leerinterventies in opeenvolgende fasen op een betekenisvolle en logische manier aan elkaar te verbinden.

De leercyclus van Kolb

De tekst in dit artikel is afkomstig uit het boek Opleidingskunde van Erik Deen, Joseph Kessels, Mariël Rondeel.

Reageer op dit artikel