artikel

Werkstress verminderen bij personeel: 7 tips voor werkgevers

Personeelsmanagement

Steeds meer bedrijven erkennen de risico’s van werkstress onder medewerkers. Er op een goede manier mee omgaan is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeven tips hoe werkgevers kunnen bijdragen aan het verminderen van werkstress.

Werkstress verminderen bij personeel: 7 tips voor werkgevers

1. Herken werkstress tijdig

Voorkomen is beter dan genezen. Het tijdig herkennen van werkstress bij medewerkers zou daarom een belangrijk aandachtspunt van werkgevers moeten zijn. Zo kunnen managers worden getraind in het herkennen van risico’s op verminderde veerkracht. De negatieve effecten van overmatige werkstress dienen zich meestal ruim van tevoren aan. Bijvoorbeeld bij veranderend gedrag: mensen reageren verstrooid, vergeten dingen, reageren sneller geïrriteerd of zijn ontevreden.

Ook aan gedrag buiten reguliere werktijd valt werkstress vaak af te lezen. Iemand werkt vaker op ongebruikelijke momenten, drinkt meer, slaapt minder, komt ongeschoren of minder verzorgd op het werk. Ook lichamelijke klachten zoals rugklachten, hoofdpijn, gewichtstoename of gewichtsverlies zijn signalen dat er wellicht iets niet goed gaat.

2. Ga in gesprek!

Een goede manier om stressfactoren boven tafel te krijgen en te verminderen, is om daar samen met medewerkers uitvoerig aandacht aan te besteden. Zegt Martin Bos, arbeids- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie. “Ga op een afdeling waar klachten over hoge werkdruk zijn eens goed bekijken: hoe ziet ons werk eruit? Wat levert ons nou zo veel stress op? Het mooie is dat medewerkers daar zelf vaak ideeën over hebben. En ook graag bereid zijn mee te denken over oplossingsrichtingen. Zo maak je gebruik van de denkkracht van je medewerkers en voelen ze zich ook nog eens gehoord. Dat je er als organisatie mee bezig bent en hen daarbij betrekt, is vaak al de helft van de oplossing.”

Bekijk een afdeling waar klachten zijn over hoge werkdruk eens goed

3. Zorg voor voldoende energiebronnen

Behalve het aanpakken van energievreters, zoals een gebrek aan autonomie of weinig ontwikkelmogelijkheden – is het ook belangrijk om aandacht te geven aan energiebronnen in het werk. Vooral in tijden van extra stress door bijvoorbeeld een reorganisatie, omzetverlies of een arbeidsconflict. “Als er te veel energievreters zijn, is de kans groot dat mensen werkstress ervaren. En als er meer energiebronnen zijn, heeft iemand snel meer werkplezier”, stelt Gea Peper, oprichter van het HappinessBureau.

Bij energiebronnen kan gedacht worden aan voldoende autonomie, inspraak, constructieve feedback of sociale steun van collega’s. “Wie maakt er nog weleens een wandeling met collega’s of neemt de tijd om echt iets samen te vieren?”, stelt Peper de vraag. “Bij aanvang van mijn laatste baan werd er bij verjaardagen van collega’s op taart getrakteerd. We namen een kop koffie of thee en hadden even aandacht voor elkaar. Jaren later stond de taart naast de koffieautomaat met een briefje van de jarige erbij. Ik ben ervan overtuigd dat wie meer van dit soort ‘bijzaken’ schrapt, het uiteindelijk ook zal merken in het resultaat, door minder werkgeluk en meer stress en burn-outs.” Aan managers de taak om een juiste balans te vinden tussen (in)spanning en ontspanning.

4. Bestrijd de oorzaak, niet de symptomen

De aanpak van werkstress is in veel gevallen symptoombestrijding en werkt zelfs averechts, aldus Fred Zijlstra, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie. Psychische problemen als gevolg van continue druk worden als incidenteel gezien en ook als zodanig behandeld. Campagnes, trainingen en cursussen zijn erop gericht om ‘het psychische incident’ zo snel mogelijk op te lappen en de werknemer weer weerbaar te maken. Volgens Zijlstra is dit symptoombestrijding. “De oplossing is gericht op het individu en niet op de structurele oorzaak.”

Volgens de hoogleraar ligt het probleem bij de druk die door de werkgever wordt opgevoerd. “Mensen worden gezien als productiefactor. We streven continu naar maximale inzetbaarheid van het individu. Daardoor werken we in een mentale survivor-economie waar het recht van de sterksten geldt. Je wordt net zo lang gepusht, totdat je de druk niet langer aankan en afvalt.”

Lees ook: Gezondheidsmanagement: wat is het en hoe boek je er succes mee?

Slechts 12 procent vindt het geen probleem om continu bereikbaar te zijn

5. Verwacht geen continue bereikbaarheid

Werknemers ervaren veel werkstress door de verwachting vanuit werkgevers om voortdurend bereikbaar te zijn. 75 procent van de werkgevers vindt dat werknemers geen harde grens horen te trekken tussen werk en privé, blijkt uit onderzoek van Markteffect in opdracht van Tele2. 67 procent is van mening dat ze werknemers op vrije dagen moeten kunnen bereiken voor dringende zaken en 62 procent vindt dat werknemers in het weekend en de avonduren bereikbaar moeten zijn.

Werknemers laten evenwel een heel ander geluid horen. Slechts 12 procent vindt het geen enkel probleem om continu bereikbaar te zijn. 42 procent is van mening dat werk plaatsvindt van negen tot vijf en wil daarbuiten eigenlijk niet worden lastiggevallen. Gebeurt dat toch, dan ervaart 44 procent van deze groep daar stress door. Ruim een op de drie werknemers (34%) geeft aan dat buiten werktijd bereikbaar zijn stress oplevert.

6. Bereid medewerkers voor op (technologische) vernieuwingen

Bij 20 procent van de kantoorprofessionals leiden technologische vernieuwingen tot werkstress. Dit leidt in 14 procent van de gevallen zelfs tot negatieve consequenties op het werk en de gezondheid, onderzocht de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Terwijl dit vaak onnodig is, aldus Anke Algera, voorzitter van de NBPO: “Veel stress kan voorkomen worden als zowel werkgevers als werknemers goed voorbereid zijn op technologische vernieuwingen.”

Als werknemer kan het volgens Algera best lastig zijn om technologische ontwikkelingen naast je dagelijkse werk bij te houden. “Als je het gevoel hebt kennis of ervaring op bepaalde gebieden te missen, dan is het belangrijk dat je dit bij je werkgever aankaart zodat er direct actie ondernomen kan worden. Vraag gewoon om extra uitleg, een cursus of online tutorial als iets niet duidelijk is. Daar zijn zowel jij als je werkgever bij gebaat.”

7. Geef het goede voorbeeld

Goed voorbeeld doet goed volgen, zo luidt het spreekwoord. De organisatiecultuur is hierin een van de aandachtspunten voor werkgevers, zo stelt Arbo Unie. “Voelen mensen zich veilig om lastige onderwerpen te delen met collega’s? Is het geaccepteerd om hulp te vragen? Maak zaken bespreekbaar om veranderingen op gang te brengen.”

De persoonlijkheid en eigen normen en waarden van de leidinggevende beïnvloeden die communicatie over werkstress, stelt de arbodienst. “Iemand die moeite heeft met emoties, stelt andere vragen dan iemand die open is. Zelfreflectie en zelfinzicht kan waardevol zijn.” Ook de eigen werkstress van de leidinggevende speelt een rol. “Zorg daarom voor beleid waarin ook aan het welbevinden van de leidinggevende is gedacht, bijvoorbeeld door het inzetten van coaching of onderlinge intervisies.”

 

gezondheidsmanagement

Reageer op dit artikel