artikel

Burn-out een ziekte. Of toch niet?

Personeelsmanagement

Is een burn-out nu wel of niet officieel een beroepsziekte? De nieuwe lijst met daarin 55.000 ziekten, symptomen en oorzaken van letsel die de wereldorganisatie WHO onlangs bekend maakte, zorgde voor grote verwarring. Een update.

Burn-out een ziekte. Of toch niet?

Burn-out is nu officieel een ziekte. Dat was zo’n beetje de strekking van het nieuws dat eind mei door veel media werd opgepikt, nadat de WHO de zogeheten International Classification of Diseases (ICD-11) bekendmaakte. “Volgens de organisatie is burn-out “een syndroom, veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer. Burn-out leidt volgens de WHO tot gevoelens van vermoeidheid, een negatieve houding ten opzichte van een baan en afname van productiviteit. De WHO koppelt burn-out dus nu duidelijk aan de werkomgeving”, zo publiceerde arbo-online.

Voordelen officiële erkenning

De zogenoemde ‘ICD-lijst’ wordt van kracht op 1 januari 2022. Zo kunnen zorgaanbieders wereldwijd hun voorwaarden aanpassen aan deze nieuwe lijst. De lijst maakt het mogelijk om statistieken bij te houden en gezondheidstrends te documenteren. Elke aandoening in de catalogus heeft een unieke code. De officiële erkenning van burn-out als ziekte zou dus veel data op kunnen leveren, waar werkgevers en zorgaanbieders hun voordeel mee kunnen doen. Bovendien zou door opname op de ICD-lijst burn-out meer geïnstitutionaliseerd worden in de huidige gezondheidszorg. Behalve verzekeraars werken ook ziekenhuizen met de lijst.

Signalen en kenmerken burnout

De stijging van burn-outklachten onder werknemers is opvallend en zorgwekkend. Dat stelt TNO in de meest recente uitgave van de Arbobalans. Bijna een op de vier verzuimdagen in Nederland wordt veroorzaakt door overspannenheid of burn-out. Hoe herken je de signalen bij werknemers?

Burn-out ziekte?

Maar helaas… het ligt allemaal wat anders, zo bleek begin deze maand. De wereldgezondheidsorganisatie heeft een fout gemaakt in de communicatie over de herziene lijst. Burn-out is niet gedefinieerd als beroepsziekte, maar als een ‘werkfenomeen’. “Burn-out is included in the 11th Revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) as an occupational phenomenon. It is as such not classified as a medical condition”, verklaart de WHO op de eigen site.
De definitie van een burn-out is echter wel uitgebreid. “Burn-out is a syndrome conceptualized as resulting from chronic workplace stress that has not been successfully managed. It is characterized by three dimensions: 1) feelings of energy depletion or exhaustion; 2) increased mental distance from one’s job, or feelings of negativism or cynicism related to one’s job; 3) and reduced professional efficacy. Burn-out refers specifically to phenomena in the occupational context and should not be applied to describe experiences in other areas of life.

Lees ook: Aanpak werkstress: hier moet u volgens de Arbowet aan voldoen

Definitie burn-out

In Nederland staat de definitie van burn-out sinds 2011 overigens wel vermeld in de richtlijnen van bedrijfsartsen, huisartsen en psychologen en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Inmiddels is deze NVAB-richtlijn Psychische problemen geheel herzien. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde verwacht de herziening nog voor de zomer te kunnen publiceren.

psychische vermoeidheidDe richtlijn bevat onder meer gespreksadviezen voor bedrijfsartsen. Die adviezen zijn erop gericht om mensen met een burn-out te begeleiden naar herstel en terugkeer naar het werk. Daarnaast zijn ze bedoeld om werkgevers te kunnen adviseren over een passende aanpak.

Ook interessant: Gezondheidsmanagement: wat is het en hoe boek je er succes mee?

Passende aanpak

Dat een passende aanpak van werkstress een noodzaak is, staat vast. Zo’n 1 miljoen mensen kampen met werkstress en maar liefst een derde van de totale zorgkosten wordt veroorzaakt door werkstress. Per jaar komt dit op zo’n 3,2 miljard, zo blijkt uit onderzoek van CZ.
Steeds meer bedrijven erkennen gelukkig de risico’s van werkstress onder medewerkers. Er op een goede manier mee omgaan, is makkelijker gezegd dan gedaan.

Zeven tips hoe werkgevers kunnen bijdragen aan het verminderen van werkstress.

1. Herken werkstress tijdig
2. Ga in gesprek!
3. Zorg voor voldoende energiebronnen
4. Bestrijd de oorzaak, niet de symptomen
5. Verwacht geen continue bereikbaarheid
6. Bereid medewerkers voor op (technologische) vernieuwingen
7. Geef het goede voorbeeld

Meer weten? Kijk in het dossier gezondheidsmanagement op PWnet. Hierin staan veel artikelen over werkstress, burn-outs en veel best practices en tips om te werken aan gezonde werknemers.

gezondheidsmanagement

Reageer op dit artikel