artikel

Langdurig zieke werknemer? De aandachtspunten

Personeelsmanagement

Een arbeidsongeschikte medewerker kun je als HR op veel vlakken helpen. Bijvoorbeeld om te re-integreren. Maar ook door financiële zorgen weg te nemen. Wat zijn oplossingen? En wat als het de medewerker na twee jaar ziekte nog niet lukt om te werken?

Langdurig zieke werknemer? De aandachtspunten

Niet kunnen werken heeft voor een medewerker soms emotionele gevolgen. Logisch. Maar vaak ook financiële gevolgen: hij loopt immers  het risico op een lager inkomen. Als werkgever kun je deze financiële zorgen  voor een deel wegnemen en zo de medewerker helpen.

WIA-inkomensverzekering

Met een WIA-verzekering bescherm je personeel tegen een terugval in het inkomen. Hiermee verzeker je een inkomensgarantie van 70, 75 of 80% tot een salaris van € 100.000. En ook voor het salaris hierboven zijn er verzekeringsoplossingen.

Aanmoediging om weer te gaan werken

De WIA-verzekering motiveert de zieke medewerker ook om weer te werken. Verdient hij minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit (het deel dat hij nog wél kan werken)? Dan beloont Centraal Beheer dat met een extra vergoeding. Het inkomen wordt aangevuld tot minimaal 75% van zijn laatste salaris op basis van het uniform loonbegrip. En dat is een stuk meer dan de vergoeding van 70% die hij normaal krijgt.  Hij ziet dus dat arbeid altijd loont.

Ontslagvergunning? Dit zijn de voorwaarden

Voor een ontslagvergunning moeten, werkgever, medewerker en , UWV het eens zijn over drie dingen:

1. Geen herstel binnen de termijn van 26 weken

De verwachting is dat de medewerker het werk waarvoor hij is aangenomen binnen deze termijn niet meer kan doen. Deze periode kan langer zijn. Bijvoorbeeld als de aanvraag van een WIA-uitkering is vertraagd. Of als aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd.

2. Voldoende inspanning voor re-integratie

De werkgever samen met de medewerker hebben geprobeerd om hem weer aan het werk te krijgen.

3. Geen herplaatsing mogelijk

Het moet duidelijk zijn dat de medewerker geen ander of aangepast werk kan doen in een passende functie. Al dan niet door scholing. Een functie is passend als deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de medewerker. De redelijke termijn voor herplaatsing van een arbeidsongeschikte medewerker is ook 26 weken.

Wil je weten wat een WIA-verzekering betekent voor medewerkers? Met de WIA-calculator bereken je hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval. Zo zie je direct hoe je  financiële stress wegneemt bij de arbeidsongeschikte medewerker.

Na 8 weken: hulp bij re-integratie

Soms duurt de arbeidsongeschiktheid langer dan verwacht. Is de medewerker langer dan acht weken ziek? Dan helpt een persoonlijke casemanager met een plan van aanpak. Ook geven wij re-integratiecoaching. Zo helpen wij om de  medewerker zo goed mogelijk bij te staan.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

De medewerker krijgt geen WIA-uitkering als hij tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt is. Maar is er een Werkgevers Compensatieverzekering gesloten? Dan krijg je elke maand een vergoeding. Je bepaalt zelf waar de vergoeding voor gebruikt wordt. Bijvoorbeeld voor de re-integratie van de medewerker. Of voor een opleiding om hem om te scholen. Of misschien wel een tijdelijke aanvulling van het salaris om uw medewerker op deze manier te ondersteunen.

Na 2 jaar: ontslagvergunning

Wil je toch afscheid nemen van de medewerker? Dan mag je hem na 2 jaar arbeidsongeschiktheid onder 3 voorwaarden ontslaan (zie kader). Je moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Zijn de werkgever en medewerker het eens met het ontslag? En geeft de medewerker dit schriftelijk aan? Dan is een ontslagvergunning van UWV niet nodig.

Dit artikel is gesponsord door Centraal Beheer. Meer weten? Download hier het artikel  ‘1e hulp bij arbeidsongeschiktheid’.

Reageer op dit artikel