blog

Wees sociaal of ik schiet

Personeelsmanagement

Wees sociaal of ik schiet

Werkgevers kunnen opgelucht adem halen. Althans, voor even. Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat bedrijven tussen 2013 en eind 2015 meer dan 20.000 banen hebben gecreëerd voor gehandicapten.

Werkgevers kunnen opgelucht adem halen. Althans, voor even. Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat bedrijven tussen 2013 en eind 2015 meer dan 20.000 banen hebben gecreëerd voor gehandicapten. Het streefcijfer van de Participatiewet is daarmee ruimschoots gerealiseerd. Het betekent dat de zogenaamde quotumregeling voorlopig niet wordt geactiveerd. Die regeling houdt in dat indien de werkgevers het beoogde aantal plaatsingen niet halen, het ministerie een quotum zal opleggen. Het bedrijf dat niet aan de norm voldoet krijgt een boete. Tot 2023 blijft dit zwaard van Damocles boven het bedrijfsleven hangen. Een onplezierige gedachte. En het blijft toch een beetje: wees sociaal of ik schiet.

Het merkwaardige feit doet zich nu voor dat het wel eens de overheid zelf zou kunnen zijn, i.c. de gemeenten, die als eerste geconfronteerd wordt met de quotumregeling. Zij zijn in de eerste periode achtergebleven bij het bedrijfsleven. Hun argument is dat zij onvoldoende geld krijgen van de Rijksoverheid. Zouden zij het aan laten komen op een boete? En die dan betalen met geld dat zij krijgen van het Rijk? Een wel heel bijzondere vorm van een circulaire economie.

Willem de Lange schrijft op pwnet.nl regelmatig columns over actuele onderwerpen. De Lange is:

  • hoofdredacteur van het Tijdschrift voor HRM (sinds 1998)
  • zelfstandig onderzoeker en publicist op het terrein van arbeidsvraagstukken
  • veelgevraagd spreker op HRM-conferenties

In het verleden was hij onder andere werkzaam als lector HRM bij Avans Hogeschool, Hoogleraar bij het Departement Organisatiewetenschappen van de UvT en hoofddocent Personeelwetenschappen van de UvT.

De Lange heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder Dynamisch competentiemanagement en De duurzame arbeidsorganisatie.

Reageer op dit artikel