blog

I LOVE MY JOB! Hoe bevorder je engagement?

Personeelsmanagement

I LOVE MY JOB! Hoe bevorder je engagement?

Wat kan een organisatie doen om de bevlogenheid te vergroten? Hoe kunnen we werken aan employee engagement?

34 procent van de medewerkers is bevlogen en betrokken, 66 procent dus niet (Effectory onderzoek 2014). Een ruime meerderheid heeft dus niet de baan van hun dromen, maar voert het werk naar behoren uit. Die 34 procent klinkt weinig, maar is dat zo?

Engaged, wat is dat?

Employee engagement: zorgen dat je de organisatie zo inricht dat medewerkers het naar hun zin hebben en optimaal kunnen functioneren. Zodat ze, zoals Amerikaanse vakliteratuur het beschrijft, the extra mile willen lopen. Of liever nog the extra mile willen rennen.

Waarden van de organisatie

Medewerkers die engaged zijn, praten enthousiast over hun vak, hun werk en hun werkgever. Deze medewerkers zijn minder vaak ziek en zijn trouw aan hun werkgever. Kortom, ze werken harder. Medewerkers die engaged zijn voelen zich verbonden met hun collega’s én met de organisatie. Hun waarden en de waarden van de organisatie vertonen veel overlap. Die betrokkenheid heeft niet alleen voordelen voor de medewerkers zelf.

Engagement in tijden van concurrentie

Met engaged medewerkers komen klanten eerder terug en neemt de omzet (en ook vaak de beurskoers) toe. Het gaat dus niet alleen om een gezellige werksfeer, maar ook om organisatiedoeleinden. Zeer interessant dus, zeker in tijden van concurrentie. En dat maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om te zorgen voor een omgeving waar betrokken medewerkers floreren.

 

Medewerkers die engaged zijn voelen zich verbonden
met hun collega’s én met de organisatie

 

Zorgen voor betrokkenheid?

Betrokkenheid is niet hetzelfde als medewerkerstevredenheid, of het creëren van een fijne werksfeer. Het is namelijk niet gezegd dat een fijne sfeer productie verhogend werkt. Er zijn verschillende acties mogelijk om betrokkenheid van medewerkers echt te verhogen. Daarbij is sprake van een soort Maslov piramide. Je moet zorgen dat je eerst de basis op orde hebt, voordat je een niveau hoger kan gaan zitten.

Werken aan condities

Het eerste waar je aan moet werken zijn de condities. Mensen willen gewoon een werkomgeving waar ze lekker aan het werk kunnen. Dat is voor een deel de kantoorinrichting, die moet voldoen aan de (arbo)eisen, maar ook is het fijn als de techniek goed werkt.

Kleine ergernissen

Het zijn vaak de kleine ergernissen die onvrede kunnen veroorzaken; problemen met inloggen met de computer, technische apparatuur in de werkplaats die het niet doet, koffie die niet te drinken is. Deze basis heeft dus in eerste instantie aandacht nodig. Met de nieuwe vormen van (flex)werken is dat nog beter in te vullen. Daarnaast is het op dit basisniveau belangrijk dat medewerkers weten wat er van ze wordt verwacht en waar hun werk aan bijdraagt.

 

Mensen willen gewoon een werkomgeving waar
ze lekker aan het werk kunnen

 

Krijgen van erkenning

Als deze basis aanwezig is, komt niveau 2: het krijgen van erkenning. Medewerkers willen feedback op het werk dat ze doen. Het liefst natuurlijk positieve feedback, maar ook tips om het werk beter of efficiënter te kunnen doen. Men wil leren van de baas én van collega’s. Niet een keer per jaar in een jaargesprek, maar elke week door met collega’s te praten hoe het werk nog beter kan. Continu verbeteren door goede horizontale communicatie en feedback.

Match tussen medewerker en organisatie

Daarmee komen we weer een niveau hoger: is er een match tussen de medewerker en de organisatie. Komen de waarden van beiden overeen. Heeft hij of zij maatjes gevonden die net zo gedreven zijn in werk als zijzelf? Zijn de denkbeelden van de organisatie jouw eigen denkbeelden? Hoe gaat de organisatie om met inclusie? Is er ruimte voor eigen invulling en inbreng? Wordt naar medewerkers geluisterd? Belangrijke factoren om dit niveau te halen.

Groei en ontwikkeling

Daarmee komen we bij het laatste onderdeel: ruimte voor groei en ontwikkeling. De medewerker kan leren in het werk, en krijgt de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen, ook met aanvullende trainingen en opleidingen.


Meer weten? Auteur Huib Koeleman is keynotespreker op het congres  opleiding HR-communicatie bij verandering. Hier gaat hij in op zeven scenario’s voor veranderen en de communicatie die daarbij past. Klik hier voor het volledige programma

Reageer op dit artikel