blog

Meer waarde uit de zorgcollectiviteit halen

Personeelsmanagement

Een collectieve zorgverzekering staat niet in de top 10 prioriteiten van HR-adviseurs. Duurzame inzetbaarheid daarentegen staat met stip op 1. De waarde die een zorgcollectiviteit kan leveren aan de inzetbaarheid van medewerkers is voor veel HR professionals dus nog niet altijd even duidelijk.

Meer waarde uit de zorgcollectiviteit halen

De gedachte achter de zorgcollectiviteit

De oorspronkelijke gedachte achter collectiviteiten was – vanuit het oogpunt van de bedenkers – vrij idealistisch. Zorgverzekeraars zouden gedwongen worden om te luisteren naar grote groepen verzekerden. Ze zouden hun zorginkoop afstemmen op de behoeften van het collectief. Dit zou resulteren in een hogere klanttevredenheid, lagere zorgkosten en korting op de zorgpremie. Daarnaast zouden zorgverzekeraars door de schaalgrootte geld besparen op hun administratieve taken.  Dit alles is in de praktijk slechts gedeeltelijk gerealiseerd.

Bedrijfszorg is daadwerkelijke toegevoegde waarde

De echte toegevoegde waarde van collectiviteiten blijkt op een heel ander vlak te liggen, namelijk op het gebied van bedrijfszorg (het gezond en inzetbaar houden van medewerkers). Bedrijfszorg is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de primaire criteria waarop steeds meer werkgevers hun zorgverzekeraar kiezen.

Zorgverzekeraars spelen een logische, haast natuurlijke rol in het domein van duurzame inzetbaarheid:

  • Dankzij zorgconsumptie-data hebben verzekeraars scherp zicht op de gezondheidsuitdagingen van bedrijven en branches. Binnen de kaders van de privacywetgeving kunnen ze werkgevers én werknemers daarmee adequaat adviseren.
  • Daarnaast hebben zorgverzekeraars veel ervaring in het inkopen van zorg, zowel op gebied van kwaliteit als prijs. Van deze ervaring maken ze gebruik bij de inkoop van arbeidsgerelateerde zorg, afgestemd op de specifieke behoeften van de werkgever.
  • Ten slotte hebben zorgverzekeraars door hun positie goed zicht op de mogelijkheden waarop werkgevers bedrijfszorg kunnen financieren. Bijvoorbeeld uit de aanvullende verzekering van de medewerker of met behulp van subsidies.

In de praktijk hoor ik regelmatig dat werkgevers onvoldoende grip hebben op verzuim- en inzetbaarheidsrisico’s. Ze missen ook vaak een goed inzicht in het aanbod en de kwaliteit van interventies of de financiering daarvan. Dit zijn juist allemaal zaken waar een zorgverzekeraar hen bij kan helpen.

Exclusiviteit is effectiever

Veel werkgevers denken dat wanneer ze met meerdere zorgverzekeraars collectiviteiten sluiten, ze zo hun medewerkers meer kunnen bieden. Toch merk ik dat het vaak effectiever is om de samenwerking juist met één zorgverzekeraar aan te gaan. Dat zorgt voor echt partnership tussen werkgever en zorgverzekeraar, met één gemeenschappelijk belang: gezonde en inzetbare medewerkers.

Rol bedrijfszorg moeilijk uit te drukken in waarde

Het doorrekenen van de waarde die een zorgcollectiviteit – lees bedrijfszorg – oplevert, is uitdagend. De uiteindelijke gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers wordt door heel veel factoren beïnvloed. Bedrijfszorg speelt daar een bewezen rol in, maar het isoleren van deze rol is lastig.

Tegelijkertijd is de maatschappelijke wens om te investeren in gezondheid en duurzame inzetbaarheid groot. De rol die collectiviteiten spelen in het realiseren van deze wens wordt daardoor steeds duidelijker. Deze blog is daarom een open uitnodiging aan alle werkgevers om samen met je zorgverzekeraar aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en zo meer waarde uit je collectiviteit te halen.

 John Behrens, bedrijfszorgspecialist CZ

Reageer op dit artikel