blog

Een leidinggevende is de sleutel tot een gezonde organisatie

Personeelsmanagement

Gezondheid van medewerkers is niet zo maar iets. Om gezondheid in te bedden in organisaties heb je een holistische kijk, een pragmatische aanpak en een effectieve samenwerking tussen leidinggevenden en werknemers nodig.

Een leidinggevende is de sleutel tot een gezonde organisatie

In bijna alle organisaties waar ik over de vloer kom, zijn gezondheid en duurzame inzetbaarheid vanzelfsprekende beleidsthema’s. Dat is een goed teken. Bedrijven worstelen alleen nog met de vraag hoe ze er inhoud aan moeten geven. Als antwoord schets ik dan meestal een ideale situatie, waarin ik uitga van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Natuurlijk kent iedere HR-manager mitsen en maren, maar volgens mij overwint goed gezondheidsbeleid alle beperkingen. Iedere organisatie, klein en groot, is in staat om een ideale situatie te creëren en medewerkers te helpen om gezond te zijn of te blijven en verzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

Alle benodigde kennis en kunde

Ik wil niet voor eigen parochie preken, maar zorgverzekeraars zijn geëigende partners om zulke ideale situaties mee te realiseren. We worden nog lang niet altijd geraadpleegd, maar we hebben alle benodigde kennis en kunde in huis om dit doel te bereiken. Zelf begeleid ik al enige tijd de implementatie van gezondheidsbeleid bij een transportbedrijf. We zijn daar aan de slag gegaan volgens het principe ‘inzicht krijgen, adviseren, uitvoeren en hulp bij financieringsvraagstukken’.

Interviews met medewerkers, data uit rapporten en onderzoeken, en verzuimcijfers verschaften HR het inzicht op welke vlakken de organisatie zou kunnen doorontwikkelen. We ontdekten dat de gezondheidsrisico’s groter waren dan verondersteld en wat de reden van verzuim was. We hebben de HR-manager geholpen om een jaarplan op te stellen waarmee duurzame inzetbaarheid integraal onderdeel zou worden van de bedrijfsvoering. Met een speciale tool hebben we de directie ten slotte aangetoond wat de investeringen in gezondheid het bedrijf konden opleveren.

Hoe herken je gezondheidsrisico’s?

Inmiddels is de uitvoerende fase aangebroken en volgen HR-adviseurs trainingen om invulling te geven aan het beleid. Hoe herken je gezondheidsrisico’s? Hoe ga je het gesprek aan? Hoe kies je de juiste interventie? HR zal leidinggevenden op deze punten moeten begeleiden, want leidinggevenden hebben een sleutelrol in het sturen en beïnvloeden van gezondheid. Maak ze dus bewust van hun verantwoordelijkheid en geef ze de kans om hun taak goed uit te voeren. Zo moeten ze erop kunnen vertrouwen dat er een goed aanbod van vervolgstappen en interventies aanwezig is.

Interventies zelf online regelen

In een ideale situatie maken leidinggevenden en medewerkers rechtstreeks gebruik van een interventiewijzer die precies aangeeft welke interventie in welke situatie het meest effectief is en uit welke middelen ze gefinancierd kan worden. Wanneer ze er samen niet uitkomen, kunnen ze een interventie-expert raadplegen die hen adviseert en de interventie regelt. Binnenkort kunnen bedrijven interventies trouwens ook direct online boeken.

Duurzame inzetbaarheid is een alomvattend verhaal, dat begint met inzicht in gezondheidsrisico’s en eindigt met het inzetten van de juiste interventies die mensen inzetbaar houden of weer aan het werk krijgen. Het verhaal ontwikkelt zich steeds verder. Wil je er als HR-professional het beste van maken, dan zou ik leidinggevenden de sleutel in handen geven. Zij kunnen medewerkers individueel en de organisatie als geheel op weg helpen en invulling geven aan het ideaalplaatje dat je samen werkt aan gezonde medewerkers.

 

 

Petra Zwolle
Manager advies zorg en bedrijfszorg CZ

Reageer op dit artikel