blog

Ooit stil gestaan bij de zorgreis van uw medewerkers?

Personeelsmanagement

Wat denkt u: zijn werkgevers in staat om gezondheidsrisico’s vroegtijdig te signaleren en de juiste interventie te selecteren? Onderzoek, uitgevoerd door GfK in opdracht van CZ, laat zien dat werkgevers zichzelf behoorlijk overschatten. Zo denkt 73 procent van de ondervraagden bijvoorbeeld dat hun leidinggevenden overbelasting kunnen herkennen, terwijl slechts 37 procent van de werknemers dit denkt. En die kunnen het weten, want het gaat over hun gezondheid.

Ooit stil gestaan bij de zorgreis van uw medewerkers?

Om effectief met gezondheid en inzetbaarheid aan de slag te kunnen is het van belang dat u weet welke gezondheidsrisico’s er in uw bedrijf spelen. Er zijn allerlei (verzuim)data voorhanden die u in staat stellen daarvan een analyse te maken. Maar u kunt de informatie ook bij uw medewerkers en leidinggevenden zelf ophalen.

Inzicht in zorgreis van medewerker is cruciaal

We zien helaas vaak dat veel werkgevers de gezondheidsrisico’s pas zien op het moment dat iemand uitvalt. Kennelijk beseffen ze niet altijd dat een medewerker een hele zorgreis doorloopt en mogelijk al eerder klachten heeft. Een zorgreis kent verschillende fasen. In het begin voelt iemand zich misschien niet lekker, maar is hij zich er niet van bewust dat er iets aan de hand is. Als de bewustwording later komt, doordat de symptomen bijvoorbeeld verergeren, is het de vraag hoe de medewerker in kwestie erop reageert. Meldt hij zich ziek? Of blijft hij doorwerken, maar verliest hij zijn productiviteit?

Aanbod van interventies per fase in zorgreis is zeer divers

Pas als duidelijk is in welke fase van de zorgreis de medewerker zich bevindt is het mogelijk is om de juiste zorg te organiseren. En dat is vaak niet eens zo gemakkelijk. Daarom heeft CZ verschillende zorgpaden ontwikkeld. Een zorgpad brengt niet alleen de zorgreis van de medewerker in kaart. Het helpt werkgevers ook gezondheidsrisico’s te herkennen en per fase van de zorgreis de juiste interventie van de juiste provider te selecteren. En dit alles het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium.

Zolang je je niet bewust bent van de verschillende fases van een zorgreis ben je geneigd om telkens terug te vallen op hetzelfde soort interventies van dezelfde provider – die je al lang kent. Ik denk niet dat deze aanpak altijd de beste remedie is. De juiste interventie op het juiste moment kan per persoon en per situatie verschillen. Pas wanneer een interventie aansluit bij de aard en ernst van een klacht krijgt een medewerker de zorg die hij nodig heeft.

Met behulp van zorgpaden is het bijvoorbeeld mogelijk om klachten al in het voortraject te behandelen. Dus nog voordat medewerkers uitvallen. In zo’n beginfase zijn interventies meestal van preventieve aard. Denk aan een e-learning module of een blended coachingstraject, een mix van fysieke aanwezigheid en digitale componenten. In een verder gevorderd stadium zijn waarschijnlijk ingrijpender interventies nodig.

Bespaar tijd, vraag het uw zorgverzekeraar

CZ helpt werkgevers om de interventies in kaart te brengen die bij de verschillende fasen passen en in zwaarte variëren. Zo ondersteunen we een gestructureerd keuzeproces dat uitval zoveel mogelijk voorkomt en verzuim verkort. Denken en handelen vanuit zorgreizen en zorgpaden is een nieuwe en effectieve manier om de gezondheid en inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen. Begin er dus vandaag nog mee!


Marina Coolen
Manager advies zorg en bedrijfszorg CZ

 

 

 

Reageer op dit artikel