blog

Dikke bult, eigen burn-out!

Personeelsmanagement Premium

Dikke bult, eigen burn-out!

Het percentage ziekmeldingen wegens psychologische klachten is in vier jaar tijd verdubbeld. Overspannenheid en burn-out nemen meer en meer toe, omdat steeds meer werk op steeds minder schouders komt te liggen. De oplossing ligt in het aanpassen van de PDCA-cyclus, een ziekmakend managementmodel.

Door dr. Alex Klein Waar in 2013 het percentage ziektemeldingen wegens psychologische aandoeningen op 25% lag, is dit percentage in 2017 gestegen tot 57 procent, meer dan een verdubbeling. Een te hoge …