blog

Hoe houden we samen de stijging van zorgkosten in de hand?

Personeelsmanagement

Goede zorg heeft een prijs. In de Miljardennota las ik dat de zorgkosten in 2019 met 5 miljard stijgen. Omgerekend kost de zorg volgend jaar 5.700 euro per Nederlander en dat is alweer meer dan de 169 miljoen euro die we vorig jaar dagelijks aan verzekerde zorg uitgaven.

Hoe houden we samen de stijging van zorgkosten in de hand?

Wist u dat werkgevers de helft van de zorgverzekeringskosten betalen? Dat gebeurt via de werkgeversbijdrage. De andere helft wordt opgehoest door alle premiebetalers, zoals u en ik.

Politiek vergroot de uitgaven

Wouter Bos, de ex-minister en ex-directeur van het VUmc, schreef vorige maand een artikel waarin hij stelde dat het steeds moeilijker wordt om burgers telkens meer premie te vragen voor de snel stijgende zorgkosten. In plaats van in de kosten te snijden doet de politiek desondanks precies het omgekeerde: het vergroot de uitgaven. Bos vindt dat de betrokkenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en niet langer moeten wegduiken voor pijnlijke keuzes. Ze moeten met oplossingen komen die de kosten daadwerkelijk beheersbaar maken.

Vitaal, productief en inzetbaar

CZ gaat de uitdaging aan. We juichen het toe om samen met werkgevers op te trekken om gezondheid en preventie handen en voeten te geven. We hebben er allemaal belang bij dat medewerkers tot hun pensioen vitaal, productief en inzetbaar blijven. Dan moet je voorkomen dat mensen uitvallen. Tijdens gesprekken met klanten valt vaak het woord ‘vergrijzing’. Werkgevers in sectoren als de zorg, bouw en offshore vragen zich terecht af hoe hun medewerkers het tot hun 67ste kunnen volhouden. Toch ondernemen ze sporadisch actie, terwijl het meer oplevert om écht ergens te beginnen en tussentijds te monitoren en bij te sturen.

Cultuur van gezondheid

Wanneer zorgverzekeraars en werkgevers vaker de handen ineenslaan, kan volgens mij veel worden bereikt. Met een actieve samenwerking, goede afspraken over onder andere vergoedingen en de inzet van de juiste preventieve maatregelen, bouwen we samen aan een cultuur van gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers vaak met vier vaste providers samenwerken aan gezondheid. Terwijl er meer, en geregeld betere of goedkopere providers beschikbaar zijn. En de inzet van de juiste interventie op het juiste moment helpt de medewerker maximaal zichzelf te versterken of sneller terug te keren naar werk.

Daarnaast is een cultuur van gezondheid niet alleen goed voor de inzetbaarheid en de verzuimcijfers. Werkgevers die vitaliteit hoog in het vaandel hebben staan, blijken ook aantrekkelijker voor werkzoekenden. En dat is een absolute pré op de krappe arbeidsmarkt.

Samenwerking met zorgverzekeraar

Wij denken dat werkgevers meer uit de samenwerking met hun zorgverzekeraar kunnen halen dan ze nu doen. Bij CZ ondersteunen we bedrijven met inzicht in gezondheidsrisico’s, advies over inzetbaarheid, organiseren van interventies en het meedenken in financieringsmogelijkheden.
Preventief gezondheidsbeleid is geen kwestie van of-of, maar een kwestie van en-en. Het is ook geen kwestie van blijven denken en afwachten, maar van leren door te doen. Maak iemand verantwoordelijk binnen uw organisatie die de kar trekt, zorg voor een visie en een plan. Betrek de belangrijkste partijen hierbij, en haak dus ook uw zorgverzekeraar aan. Door gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen, houden we de kwaliteit van de zorg in stand, de kosten beheersbaar en uw medewerkers gezond en inzetbaar.

 

Mayke Rongen-Vermeer | Professional bedrijfszorg bij CZ

 

Reageer op dit artikel