nieuws

Hoe ouderen moeten blijven leren

Personeelsmanagement

Hoe ouderen moeten blijven leren

Nu de beroepsbevolking langer moet blijven werken is het zaak dat deze blijft leren. Een cursus bieden is lang niet genoeg.

"Cursussen zijn natuurlijk belangrijk, maar de meeste bruikbare kennis doen mensen op in andere circuits." Dit laat Marjolein Caniëls, hoogleraar Organizational Learning bij de Open Universiteit, op 21 oktober weten naar aanleiding van haar oratie. Ze doelt met 'andere circuits' op informeel leren. "Informeel leren vindt plaats in de samenwerking met anderen, bij mentoring, coaching, en bij deelname aan netwerken. En natuurlijk ook via vrij toegankelijk online onderwijsmateriaal," legt ze uit.

Inzetbaarheid
Onderzoek naar dit soort informele activiteiten laat zien dat vooral jonge hoogopgeleiden gebruik maken van deze manieren om een leven lang te leren. Ouderen en laagopgeleiden houden zich hier veel minder mee bezig. Tot dusver is uit dit onderzoek gebleken dat een leven lang leren bijdraagt aan de inzetbaarheid van juist oudere medewerkers. "Dit klink misschien als een inkopper, maar niet eerder was zo duidelijk dat juist oudere werknemers zoveel profijt hebben bij zo'n traject."

Momenteel werkt Caniëls aan onderzoek naar manieren om ouderen meer te betrekken bij leerprocessen. Ook de mogelijke rol die de HR-afdeling kan nemen, wordt momenteel door de onderzoeksgroep van Caniëls onderzocht.

Creatief
Duidelijk is wel al dat het van belang is om niet alleen te kijken naar de ontwikkeling van competenties, maar ook naar het benutten van creatief potentieel. "Steeds meer organisaties realiseren zich dat innovatie de uitkomst is van een creatief proces. Uit onderzoeken blijkt dat uitdagend werk, passende werkdruk, maar vooral ook ondersteuning van de organisatie, sleutelfactoren. Bij al deze factoren kan HR een grote rol spelen."

Reageer op dit artikel