nieuws

Soepeler arboregels maken van café een kantoor

Personeelsmanagement

Soepeler arboregels maken van café een kantoor

De arboregels voor werkgevers voor Het Nieuwe Werken worden verlicht. De soepeler eisen golden al bij de werknemer thuis, maar gaan vanaf 1 juli 2012 ook gelden voor het werken op andere plekken buiten het bedrijf, zoals bijvoorbeeld in een (internet)café of bij een klant.

Dit betekent minder kosten, minder administratieve lasten en minder regels voor werkgevers. Dit schrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. 

Belemmeringen
In het Regeerakkkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken na te gaan welke belemmeringen er bestaan voor tijd- en plaatsongebonden werken en die zonodig uit de weg te ruimen. De Krom ziet geen reden voor fundamentele wijzigingen van de arbowetgeving, maar verwacht dat van een aantal kleine aanpassingen een impuls uitgaat voor het Nieuwe Werken. "Die paar kleine aanpassingen in de regels maken het werkgevers gemakkelijker om hun werknemers plaats- en tijdongebonden te laten werken. Ze zorgen daarnaast ook voor minder administratieve lasten", aldus de staatssecretaris in zijn brief aan de Kamer. Een werkgever hoeft bijvoorbeeld niet meer te regelen dat er noodverlichting is als je in de tuin werkt of oordoppen te regelen als je in een stationshal werkt.

Europese regels
De Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd, heeft positief geadviseerd op de voorgestelde veranderingen. De staatssecretaris kondigt in zijn brief ook aan af te willen van overbodige of gedateerde Europese of internationale regels bij het
plaats- en tijdongebonden werken.

Reageer op dit artikel