nieuws

Tien tips tegen geldverslindende ICT-frustraties

Personeelsmanagement

Tien tips tegen geldverslindende ICT-frustraties

De Nederlandse werknemer verliest dagelijks 8 procent van zijn werktijd aan slecht functionerende ICT en gebrekkige digitale vaardigheden. Omgerekend betekent dit een financiële strop van 19 miljard euro per jaar.

Dit blijkt uit het rapport ‘Ctrl Alt Delete' van de Universiteit Twente in opdracht van ECDL, CA-ICT en Digivaardig & Digiveilig. Elk uur dat werknemers op een computer werken, verliezen ze per persoon 4 minuten en 34 seconden, door een slecht functionerende PC of software en door een gebrek aan kennis en vaardigheden om efficiënt met computers, internet en software om te gaan. Vooral laagopgeleiden verliezen veel tijd, oplopend tot 10 procent van hun werktijd op een PC. De onderzoekers hebben daarom tien tips geformuleerd.

1.

Inventariseer bronnen van productiviteitsverlies

2.

Institutionaliseer hulp aan collega's

3.

Maak een afweging over de breedte van de rol van de helpdesk

4.

Schenk in het bijzonder aandacht aan laaggeschoolde werknemers

5.

Schenk meer aandacht aan internetvaardigheden

6.

Toets digitale vaardigheden bij werving nieuw personeel en monitor die vaardigheden

7.

Zorg voor gericht beleid ten aanzien van de inzet van smartphones en tablet PC's

8.

Stel vuistregels op voor efficiënt e-mail gebruik

9.

Besteed aandacht aan training en certificering

10.

Inventariseer door personeel gekozen oplossingen voor ICT-problemen

Volgens onderzoekers Alexander van Deursen en Jan van Dijk zijn leidinggevenden en werknemers zich nauwelijks bewust van het productiviteitsverlies door de ICT-problemen.

Voor werkgevers is de improductiviteit een enorme kostenpost die eigenlijk moet worden opgeteld bij de ‘klassieke' ICT-kosten zoals hard- en software, energie en ICT-ondersteuning. Uit de steekproef blijkt dat medewerkers gemiddeld 1,7 keer per week een serieus ICT-probleem ervaren. Laagopgeleiden zelfs 2,5 keer per week waarbij het oplossen van hun probleem gemiddeld 35 minuten en 57 seconden duurt. De helpdesk wordt het meest ingeschakeld als hulpbron bij problemen (49%). 31 procent van de werknemers lost problemen zelf op, 17 procent schakelt collega's in. Collegiale hulp blijkt de meest efficiënte oplossingsmethode. Alexander van Deursen: 'Het is laagdrempelig, kost de minste tijd en je leert nieuwe digitale vaardigheden. Door op iedere afdeling een ICT buddy aan te wijzen die ICT-ondersteuning als neventaak heeft, creëer je een verlengstuk van de helpdesk. Een succesvolle oplossing die gemakkelijk kan worden ingebed in organisaties.'

Collegialiteit bij ICT-problemen kent volgens Van Deursen ook een keerzijde. 'Ruim 63 procent van de werknemers biedt wel eens hulp aan een collega met ontoereikende digitale vaardigheden. Deze ondersteuning kost veel tijd en geld. Werknemers die hulp aanbieden besteden hier gemiddeld 23 minuten en 58 seconden per week aan. Enerzijds kan dit een leerzame oplossingsmethode zijn, zeker wanneer het om minder complexe vaardigheden gaat, anderzijds weten we niet hoe effectief deze hulp daadwerkelijk is.'

 

Reageer op dit artikel