nieuws

Arbeidsongeschiktheid omlaag, kosten blijven hoog

Personeelsmanagement

Arbeidsongeschiktheid omlaag, kosten blijven hoog

Nederland geeft nog altijd erg veel uit aan arbeidsongeschiktheid vergeleken met andere Europese landen. Financiële voordelen trekken werkgevers nauwelijks over de streep om arbeidsongeschikten in dienst te nemen.

Met twee procent van het BBP behoren de Nederlandse uitgaven aan arbeidsongeschiktheid nog steeds tot de hoogste in Europa. Ook het aandeel personen in de beroepsbevolking met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is met acht procent erg hoog.

Dit blijkt uit ‘Belemmerd aan het werk, Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen’, een gezamenlijke publicatie van SCP, CBS, TNO en UWV Kenniscentrum. Het aandeel Nederlandse arbeidsongeschikten is niettemin gedaald, terwijl hun aandeel in de meeste EU-landen is toegenomen. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalde van 950.000 in 2000 naar ruim 800.000 in 2010.

Arbeidsongeschikten komen maar moeilijk aan werk. Loonkostensubsidies, premiekortingen en andere financiële voordelen trekken werkgevers nauwelijks over de streep om deze mensen in dienst te nemen. In de periode 2008-2010 ging het om 16 procent van de bedrijven. Werkgevers willen worden gecompenseerd voor de risico’s en kosten, lagere productiviteit, extra begeleiding en aanpassingen aan de werkplek.

Ziekteverzuim blijft laag

Ondertussen blijft het ziekteverzuim in Nederland op een laag niveau. Het ziekteverzuim in ons land bedroeg in 1990 7 procent, sinds 2007 is het percentage stabiel op 4,2 procent. Het verzuim van vrouwen, laagopgeleiden en mensen met een vast contract is relatief hoog. 55-Plussers verzuimen minder vaak, maar wel langer dan jongeren. Gemiddeld over 27 EU-landen steeg het aandeel werkenden dat zich in een jaar ziek meldt van 37 procent in 2000 naar 43 procent in 2010. In Nederland daalde dit aandeel van 52 procent naar 49 procent.

Thuiswerken zou volgens de onderzoekers helpen ziekteverzuim te reduceren en het aantal gewerkte uren door arbeidsgehandicapten te verhogen.

Reageer op dit artikel