nieuws

Maximale duur ziektewetuitkering blijft twee jaar

Personeelsmanagement

De regering verwerpt berichten de ziektewetuitkering voor flexwerkers wordt teruggebracht naar drie maanden. De maximale uitkeringsduur blijft twee jaar.

Dat stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een verklaring naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant. In het artikel uiten verscheidene deskundigen zich kritisch over de uitwerking van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Met deze wet wil minister Kamp het ziekteverzuim van flexwerkers terugdringen.

Aart van der Gaag, directeur van uitzendkoepel ABU, waarschuwt in de Volkskrant voor een tweedeling tussen flexwerkers en werknemers met een contract. Arbeidsrechtjurist Anita de Waal voorspelt dat flexwerkers veel sneller op hun uitkering zullen worden gekort.

Het ministerie wijst erop dat flexwerkers hebben nog steeds recht hebben op twee jaar ziektewetuitkering. Het venijn zit hem in de hoogte van de uitkering.
De eerste drie maanden hebben zieke flexwerkers recht op 70 procent van het laatstverdiende loon. Of die periode langer duurt, hangt af van het arbeidsverleden. Hoe meer de flexwerker heeft gewerkt, hoe langer zijn uitkering is gerelateerd aan zijn laatstverdiende loon. Na de loongerelateerde periode heeft een flexwerker nog recht op een uitkering van 70 procent van het minimumloon.

Ook werkgevers worden volgens Kampdoor de nieuwe wet geprikkeld om zieke flexwerkers sneller aan het werk te krijgen. Een groot risico daarbij is volgens De Waal dat het contract van de flexwerker kan aflopen tijdens zijn ziekte. Hij heeft dan geen werkgever meer waar hij kan re-integreren, zo zegt zij in de Volkskrant.

Reageer op dit artikel