nieuws

Zo stimuleert HR talent in een organisatie

Personeelsmanagement

Zo stimuleert HR talent in een organisatie

Werknemers zijn zich weinig bewust van de kansen die ze hebben hun talenten te ontwikkelen. Wat weten ze niet en hoe kunt u ze daarop wijzen?

Werknemers en HR-professionals hebben een andere definitie van talent management en ze hebben andere ideeën over de manier waarop dat is vormgegeven. Daardoor mist HR grote kansen.

Dit blijkt uit de Social Media Enquete Talentmanagement (SMETM). Daar is de mening van ruim 500 medewerkers en bijna 200 HR-professionals ten aanzien van talentmanagement gepeild. De verschillen tussen beide groepen maken duidelijk waar er ruimte is om talentmanagement te verbeteren. Goed talentmanagement zorgt voor medewerkers die lekker in hun vel zitten en productief en betrokken zijn. Daarvan profiteert een organisatie direct en indirect. Minder verloop, minder verzuim, meer tevreden klanten, meer omzet en winst. Dat kunnen allemaal (indirecte) gevolgen zijn van goed talentmanagement.

Zowel medewerkers als HR-professionals is gevraagd wat zij onder ‘Talent’ verstaan. Ruim 40% van de HR-professionals geeft aan dat Talent een optelsom is van prestatie en potentieel. Een kwart van de responderende HRM’ers is van mening dat “iedereen talent heeft”. Bij de medewerkers is “iedereen heeft talent” het meest gegeven antwoord (31%), gevolgd door “Talent is een optelsom van prestatie en potentieel (28%). Daarnaast is 1 op de 5 respondenten ervan overtuigd dat je talent kunt ontwikkelen. HR-professionals bekijken (vanzelfsprekend) ‘talent’ iets instrumenteler dan medewerkers.

Deze vraag prikkelde vele respondenten om een eigen definitie van talent te geven. Respondenten geven aan dat ook omstandigheden en de context een grote rol spelen bij het ontwikkelen en benutten van talent. Bovendien is er veel aandacht voor de ‘ontwikkelbaarheid’ van talent. Het is weliswaar bij iedereen aanwezig, aangeboren zelfs, maar moet ontdekt en ontwikkeld worden om tot wasdom te komen.

Welke talentmanagementactiviteiten staan medewerkers ter beschikking om hun talent te ontplooien?

Het blijkt dat medewerkers lang niet altijd weten welke instrumenten hen allemaal ter beschikking staan. Eenderde van de medewerkers geeft aan dat instrumenten als interne coaching, externe coaching en mentoring beschikbaar zijn binnen de organisatie. Toetsing bij de HR-professionals laat een heel ander beeld zien. Tweederde geeft aan dat deze instrumenten of activiteiten beschikbaar zijn voor talenten. Dat hier voor organisaties in de communicatie naar medewerkers nog veel winst te behalen valt blijkt wel uit het feit dat dit precies de activiteiten zijn, na externe opleidingen volgen, die door medewerkers het hoogst gewaardeerd worden.

Bij zowel de medewerkers als de HR-professionals is er het besef dat talentmanagement een gedeelde verantwoordelijkheid is. Bij beide groepen geeft driekwart dit aan. Dat het met name een verantwoordelijkheid is voor de medewerker wordt door 15% van de respondenten aangegeven, tegen 5% die aangeeft dat met name de organisatie verantwoordelijk is. De balans slaat dus iets door naar “verantwoordelijkheid voor de medewerker”.

Medewerkers blijken veel meer ruimte te hebben om individuele afspraken te maken met hun werkgever dan zij denken. Vooral bij het maken van afspraken over carrièreontwikkeling, uitdagende taken en doelstellingen en flexibiliteit in werkuren zijn de verschillen enorm. Slechts een klein percentage van de medewerkers heeft hierover individuele afspraken gemaakt met de werkgever. HR-professionals geven echter aan dat ten aanzien van deze onderwerpen er veel mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken. Driekwart van de HR-professionals geeft aan dat deze afspraken voor alle medewerkers kunnen worden gemaakt. Bij een kwart van de organisaties kunnen afwijkende afspraken alleen door specifieke groepen medewerkers of talenten worden gemaakt.

Op het gebied van talentmanagement is er veel meer mogelijk dan medewerkers denken. Er zijn meer instrumenten dan medewerkers beseffen en er zijn betere afspraken te maken.

Lees het gehele artikel in PW De Gids Magazine 6 2013

Reageer op dit artikel