nieuws

Juiste m/v in publieke sector?

Personeelsmanagement

Juiste m/v in publieke sector?

Er werken 2,5 miljoen mensen in de publieke sector. En toch: heeft HR wel de juiste mensen in huis?

Tweederde van de HRM’ers vindt dat ze het juiste personeel in huis hebben om de organisatiedoelstellingen te behalen, zo blijkt uit een publicatie van Driessen en onderzoeksinstituut TNS Nipo. Het HRM adviesbureau deed onderzoek naar de arbeidsmarkt in de publieke sector (overheid, onderwijs, cultuur en zorg en welzijn) en bekeek hoe HR hier zijn personeelsbestand opbouwt. Hiervoor werden onder andere 300 HRM’ers en 500 werkenden in de publieke sector ondervraagd.

Capaciteiten publieke sector voldoende?
Door alle bezuinigingen en ontwikkelingen in de publieke sector, zoals de reorganisaties in de zorg, valt het niet altijd mee om een goed personeelsbestand op te bouwen. Een derde van de HRM’ers twijfelt dan ook aan de capaciteiten van het huidige personeelsbestand of ziet daar een zeker tekort in. Zo geeft een kleine 10 procent van de ondervraagden zelfs aan dat zij zeker niet de juiste mensen in dienst hebben om de doelen te bereiken. Bij de overheid ligt dit percentage bijna op 20 procent. Eerder stelde de Algemene Rekenkamer al dat de strategische personeelsplanning bij de overheid te traag gaat.
Maar, zo stelt het onderzoek, ook wanneer men tevreden is over het huidige personeelsbestand, kunnen nieuwe medewerkers een organisatie verder helpen. Tenminste, als zij HR de juiste mensen vindt. Gekwalificeerd personeel vinden blijkt een ruime meerderheid goed af te gaan. Toch heeft 1 op de 5 HRM’ers moeite om geschikte mensen te vinden.

TIP: Employer branding kan belangrijk zijn voor de strategische personeelsplanning van de organisatie. Lees op PW De Gids Vakbase waarom.

Publieke sector werft via eigen website
Als de HRM’er in de publieke sector aan het werven slaat, gebruikt de meerderheid (56 procent) daarvoor een vacature op de eigen website. Daarnaast zijn werven via het eigen netwerk en vacaturewebsites de meest gebruikte wervingsmiddelen. Die zijn met 38 procent even populair.
Wellicht zijn de HRM’ers in de publieke sector nog een tikje ouderwets, want een derde geeft aan nog een advertentie in de krant te zetten. En dat is geen goede slechte zaak, want de werkzoekende kijkt daar nauwelijks naar. Driekwart van de werkzoekenden zegt namelijk dat de krant geen rol speelt in het oriëntatieproces. Zij gebruiken namelijk het liefst vacaturewebsites en hun eigen netwerk (beiden 45 procent).
Volgens Driessen kunnen de personeelsfunctionarissen hun aandacht beter verleggen van de krant naar social media. Daar blijken namelijk volop kansen te liggen om kandidaten te vinden. Waar 3 op de 10 werkzoekenden zich via social media oriënteert op een nieuwe baan (vooral via LinkedIn), deelt slechts 1 op de 20 organisaties hun vacatures via deze kanalen.

Publieke sector is tevreden over baan
Als werkgevers en werknemers elkaar dan hebben gevonden, kunnen werknemers zich beduidend goed vinden in de sector. 72 procent van hen kiest namelijk met overtuiging voor een baan in de publieke sector, met name medewerkers in zorg en welzijn en het onderwijs. En voor bijna alle werknemers blijkt dat een juiste keuze: maar liefst 95 procent van de werkenden geeft aan dat ze (zeer) tevreden zijn over het werk dat ze uitoefenen en 93 procent is tevreden over de sector. Dat betekent overigens niet direct dat ze ook blij zijn met hun huidige werkgever, want daarover geeft 82 procent tevreden te zijn. Nog steeds een goede score, maar duidelijk minder dan op sector- of baanniveau.
Als werkenden dan toch ontevreden worden en op zoek gaan naar een nieuwe baan, blijkt dat voornamelijk voor te komen uit een gebrek aan doorgroeimogelijkheden (60 procent). Daarnaast geeft de helft aan te willen switchen door een gebrek aan inspiratie in het werk en een 46 procent zegt de werkgever te willen verlaten wegens een gebrek aan vastigheid. Toch heeft 4 op de 5 op dat moment nog geen genoeg van de publieke sector in z’n algemeenheid.
Voor vertrek hoeven HRM’ers in de publieke sector echter niet zo bang te zijn, eerder voor een gebrek aan doorstroom. Met 45 procent geven relatief weinig mensen aan open te staan voor een nieuwe baan, maar niet actief op zoek te zijn. Relatief, want uit cijfers van TNS Nipo blijkt dat dit percentage in de commerciële sector ligt op zo’n 80 procent. Slechts 9 procent is actief op zoek.

Reageer op dit artikel