nieuws

‘HR-succes hangt af van lijnmanager’

Personeelsmanagement

‘HR-succes hangt af van lijnmanager’

Wilt u tevreden personeel? Zorg dan voor managers met een stimulerende leiderschapsstijl. Werkgevers die daarop letten, boeken meer succes dan andere ondernemers.

Werknemers die kunnen rekenen op goed HRM-management zijn vaker tevreden dan werknemers die die zekerheid niet hebben. In praktijk hangt dat vaak af van de individuele leiderschapsstijl van de managers.

Dat stelt bestuurskundige Brenda Vermeeren in haar proefschrift  HRM implementatie en prestaties in de publieke sector. Vermeeren wil aantonen dat investeren in medewerkers door middel van Human Resource Management (HRM) belangrijk is om de prestaties van publieke organisaties te beïnvloeden.

Blije medewerkers, betere resultaten
Volgens de bestuurskundige zijn werknemers tevredener met hun werk als zij meer HRM-activiteiten ervaren, zoals opleidingsmogelijkheden en prestatiebeoordeling. Blije medewerkers, leveren beter werk af, concludeert Vermeeren. Ook zouden tevreden personeelsleden betere dienstverleners zijn voor klanten.

De mate waarin werknemers merken dat HR zich met hen bezighoudt, zou in praktijk vaak van de lijnmanagers afhangen. “Het blijkt dat lijnmanagers in toenemende mate HRM-taken dienen uit te voeren”, stelt Vermeeren. “Veel traditionele taken van de HR-afdeling zijn overgedragen aan lijnmanagers.”

Sturen op ontwikkeling en motivatie van medewerkers
Niet alle managers hechten evenveel waarde aan die HR-taken. Stimulerende leidinggevenden zouden er meer aandacht aan besteden dan corrigerende managers. Dat komt doordat de stimulerende manager zich richt op ontwikkeling, motivatie en betrokkenheid van medewerkers. De groep werknemers die op die manier wordt aangestuurd, zou daardoor tevredener zijn dan hun collega’s met een corrigerende leidinggevende. “Dit geeft aan dat de lijnmanager een belangrijke rol vervult bij de implementatie van HRM – en daarmee voor de prestaties die geleverd worden”, schrijft de bestuurskundige.

Vermeeren ondervroeg ruim 44.000 medewerkers en leidinggevenden uit de publieke sector.

Lees ook: Slim verbeteren: zet manager met medewerker in team

____________________________________________________________________________________________

Boek: Kijk wie je bent
Leiderschap gaat om de inzet van uw talenten en passie en hoe om te gaan met uw onzekerheden en hoe u deze mix van elementen zo goed mogelijk durft in te zetten. Weten hoe u dit doet? Klik hier

____________________________________________________________________________________________

Reageer op dit artikel