nieuws

Jongeren te moe voor werk

Personeelsmanagement

Jongeren te moe voor werk

Een kwart van de werknemers is vermoeid. De helft van die vermoeide werkers is jonger dan 35, een derde zelfs onder de 30.

Dat veel werknemers onvoldoende fut hebben voor hun werk is een opmerkelijke uitkomst van het vijftigste onderzoek in het kader van de Randstad WerkMonitor. Het onderzoek, gehouden onder 810 werkenden, richtte zich met name op het thema gezondheid en werk. Daarnaast noteerden de onderzoekers van Blauw Research positief nieuws over de economie: bijna de helft van de werknemers (45 procent) is optimistisch en verwacht in het komende kwartaal een verbetering te zien, 49 procent ziet ook de rest van 2014 zonnig in.

Sporten leidt tot beter werken

De meeste werkenden (55 procent) in ons land zijn ervan overtuigd dat regelmatig sporten positief uitwerkt op de prestaties op de werkvloer. Vooral hoger opgeleiden en jongeren vinden dit. Hoewel 88 procent van de werkenden vindt dat gezond en fit blijven je eigen verantwoordelijkheid is, blijken relatief veel werkgevers graag het beslissende zetje te geven. Een derde van de werknemers (35 procent) krijgt van de werkgever (korting op) sportfaciliteiten aangeboden en één op de vijf werknemers (19 procent) mag zelfs onder werktijd sporten. Volgens drie op de tien werknemers stimuleert de werkgever de werknemer ook om mentaal fit te blijven door bijvoorbeeld een coach aan te bieden. Jongeren en mannen lijken vaker de kans te krijgen begeleid te worden door een coach.

Balans tussen werk en privé

Overigens is volgens het leeuwendeel van de werkenden één ding nog belangrijker voor een goede gezondheid dan sport. Voor 92 procent komt een goede balans tussen werk en privé op de eerste plaats.
Het Randstad WerkMonitor onderzoek toont verder aan dat optimisme over de ontwikkeling van de economie (45 procent is positief over het komende kwartaal) zich vertaalt in een gegroeid vertrouwen in het vinden van een nieuwe baan; 55 procent gelooft dat dat lukt, tegen 49 procent op het dieptepunt van 2013. De Randstad Mobiliteitsindex, een indicatie voor de wens en het vermogen om in Nederland van baan te wisselen, is voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gestegen en staat op 93, gelijk aan het niveau van begin 2013.

Reageer op dit artikel