nieuws

‘Snel contact voorkomt lang ziekteverzuim’

Personeelsmanagement

Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoeken hoe werkgevers in de uitzendbranche kunnen worden geprikkeld eerder een ziektemelding te doen van uitzendkrachten.

‘Snel contact voorkomt lang ziekteverzuim’

Snel contact leggen na een ziekmelding voorkomt vaak dat iemand langer ziek thuis blijft.

UWV baseert zich op onderzoek van bureau AStri waaruit blijkt dat dienstverlener Acture, een private uitvoerder van de Ziektewet, voor uitzendkrachten een hoger uitstroompercentage realiseert dan publieke uitvoerder UWV. Het percentage ziekmelders dat zich na 2 dagen weer beter meldt, ligt bij Acture op 51,6 procent en bij UWV op 27,2 procent.

Het verschil wordt verklaard met het feit dat Acture sneller contact legt met de ziekmelders. Het slaagt erin dat binnen 2 dagen met 97 procent van de ziekmelders te doen, het UWV in dezelfde periode bij 85 procent.

Regelgeving belemmert verzuimbeheer

UWV wordt als publieke uitvoerder van de Ziektewet belemmerd door de wet. Acture legt in contracten met opdrachtgevers vast dat de ziekmelding op de eerste dag van ziekte moet worden doorgegeven. “UWV kan deze afspraak niet maken, omdat werkgevers volgens de wet maximaal 4 dagen de tijd hebben om te melden dat een uitzendkracht ziek is. Dit bemoeilijkt het verzuimbeheer. Het rapport van AStri geeft ons aanleiding te onderzoeken hoe werkgevers gestimuleerd kunnen worden om eerder een ziekmelding bij ons te doen”, zegt Joke Hoogendonk, directeur sociaal medische zaken van UWV.

Uit eerder onderzoek bleek onlangs dat het betalen van minder loon het ziekteverzuim minder beïnvloedt dan het inzetten van wachtdagen.

_____________________________________________________________________________________________________

Praktijkgids Ziekte en Re-integratie

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie vindt u de informatie over ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers en de acties die de werkgever moet nemen. Klik hier voor meer informatie

_____________________________________________________________________________________________________

Reageer op dit artikel