nieuws

Werkgever moet discriminatie beter aanpakken

Personeelsmanagement

Werkgever moet discriminatie beter aanpakken

De aanpak van discriminatie op de werkvloer moet hoger op de agenda. Werkgevers moeten het onderwerp meer bespreekbaar maken en slachtoffers moeten makkelijker kunnen klagen over discriminatie op het werk of bij een sollicitatie. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een vertrouwelijk conceptadvies aan het kabinet, meldt de Volkskrant.

De maatregelen moeten onder meer de torenhoge werkloosheid onder allochtonen verkleinen. Vorige maand constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de crisis vooral allochtonen hard treft. De werkloosheid onder niet-westerse migranten is ruim driemaal zo hoog als onder autochtonen. Vooral bij jongeren is het verschil groot. Volgens het SCP komt dit voornamelijk door discriminatie. 

Minister Asscher heeft de aanpak van discriminatie ook hoog op zijn lijstje staan. Hij laat momenteel onderzoeken of  in contracten met bedrijven waarmee de overheid zaken doet, kan komen te staan dat een bedrijf niet zal discrimineren. Als een bedrijf zich hier niet aan houdt, wordt het contract simpelweg ontbonden.

Het advies van de SER is minder dwingend van aard.  Het gaat er vooral om dat discriminatie makkelijker gemeld kan worden; informeel, maar ook via werkoverleg en in functioneringsgesprekken.

Zie ook:  Wanneer mag een werkgever bij sollicitaties wel onderscheid maken?

Reageer op dit artikel