nieuws

Wie discrimineert, krijgt direct politie

Personeelsmanagement

Wie discrimineert, krijgt direct politie

Bedrijven die discrimineren krijgen binnenkort de politie op bezoek. Hoe zit dat?

Komen discriminerende organisaties er nu nog wel eens goed vanaf, vanaf 2015 doet de Rijksoverheid geen zaken meer met bedrijven die veroordeeld zijn wegens discriminatie. Lopende contracten worden verbroken. Ook moet de politie voortaan alle aangiftes van discriminatie oppakken.

Dit staat in een actieplan tegen discriminatie dat minister Asscher, mede namens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees ook: HR-checklist discriminatie
PW DE GIDS VAKBASE: Dit staat er over discriminatie in de Arbeidsomstandighedenwet

Discriminatie vindt vaak onbewust plaats, ingegeven door vooroordelen. Daarom juicht het kabinet  de inzet van werkgevers- en werknemersorganisaties toe voor een divers personeelsbeleid. Tegelijkertijd pakt de overheid werkgevers die bewust discrimineren hard aan. Zo wordt gestart met ‘naming en shaming’ van bedrijven die discrimineren. Hiervoor wordt nog dit jaar de wet gewijzigd.

Ruim 60 procent van de Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond en voelde zich het afgelopen jaar gediscrimineerd. Een kwart van de Nederlanders ervoer discriminatie vanwege bijvoorbeeld hun geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd of een zwangerschap. Discriminatie is een maatschappelijk probleem dat het kabinet niet alleen kan oplossen. Mensen die gediscrimineerd worden, moeten daar melding van maken. Ook werkgevers en werknemers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid.

Het kabinet reageert met deze aanvullende maatregelen onder meer op het SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’. Werkgeversorganisaties LTO Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW zeiden daarover dat discriminatie een lastig onderwerp blijft: “Als bij discriminatie perceptie en realiteit op één lijn gezet worden, hebben mensen snel een alibi om in een slachtofferrol te vervallen als zij niet de begeerde baan of het gewenste loon krijgen. Dat kan de aandacht afleiden van de werkelijke achtergronden, zoals een gebrek aan opleiding of onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. En die factoren moeten naast antidiscriminatiebeleid de volle aandacht houden.” (Bron: Arbo Online)

 

 BOEK: Gids voor vertrouwenspersonen

Reageer op dit artikel