nieuws

Dit kost een verslaafde medewerker

Personeelsmanagement

Dit kost een verslaafde medewerker

Zodra een medewerker verslaafd is, beïnvloedt dat zijn werk. Wat kost een verslaafde medewerker eigenlijk? En welke taak is hierin weggelegd voor HR?

“Niemand wil een verslaving hebben, of het nou gaat om actief gebruik of dat je aan de slag moet met verslavingspreventie. Iedereen vindt het ingewikkeld.” Aan het woord is Stephan Roelofs, zelf jarenlang verslaafd geweest en nu eigenaar van Be-Responsible, gespecialiseerd in verslavingspreventie. In veel bedrijven is er volgens hem een groot gebrek aan kennis. Werkgevers zijn sinds de modernisering van de Ziektewet meer verantwoordelijk voor de instroom van zieke werknemers in de WGA.

Kosten van verslaving

Roelofs heeft de kosten van verslavingen in beeld gebracht. “Je hebt indirecte verzuimkosten. Dat wil zeggen: een verslaafde is nog wel aanwezig, maar ze doen niet meer zo veel. Of ze liegen, stelen. Een andere kostengroep is die van direct verzuim. Er is tot zes keer meer kort verzuim bij verslaving. Het verzuim wordt ook langer, want door een verslaving neemt je weerstand af. Maar de grote kostenpost is natuurlijk ziek uit dienst, want daar moet je nog jarenlang je verantwoordelijkheid voor nemen.”

Signalen verslaving herkennen

Wie moet dan de verantwoordelijkheid nemen voor een verslaafde werknemer? Het lijkt geen goed idee om de verantwoordelijkheid bij de HR-afdeling neer te leggen. Arbeidsdeskundige Jacqueline Faber van Verzuimfocus vindt dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de leidinggevende ligt. “Die kent zijn mensen en ziet exact wat er gebeurt, bijvoorbeeld in frequent verzuim en gedrag op de werkvloer.
Wie wacht tot HR ingrijpt is al te laat. Alle deelnemers aan het debat vinden dat HR wel nodig is om de leidinggevenden te faciliteren. Faber: “Iemand moet samen met de directie beleid neerzetten en het uitrollen binnen het bedrijf. Dat is wel het allerbelangrijkst, het beleid moet ook beklijven. Leidinggevenden moeten erin worden getraind, medewerkers moeten op de hoogte worden gebracht van wat het beleid inhoudt.”
Martin Teunissen, HR-manager bij Euro Shoe Nederland, heeft vorig jaar een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) laten uitvoeren. “In elk filiaal is een RI&E ingevuld, samen met het team. Daarbij zaten ook bijlages over alcohol- en drugsgebruik en ongewenst gedrag. Al die bijlages moesten worden besproken met het team. Daar waar ook maar één keer ja staat, is dat voor ons reden om onze aandacht daarop te spitsen en te kijken wat er dan speelt. We hebben dit opgepakt in het plan van aanpak en bespreekbaar gemaakt. Elke vier à vijf jaar voeren wij een RI&E uit. Dat heeft niet alleen te maken met de Arbeidsinspectie, maar we willen weten wat er leeft op de winkelvloer.”

Eenduidig verslavingsbeleid

Johanne Ros vindt dat beleid eenduidig moet zijn, voor zowel werknemers, als leidinggevenden, die immers zelf ook niet immuun zijn voor verslaving. “In het beleid moet je heel duidelijke concrete stappenplannen opnemen: ‘Als je dit ziet, dan gaan we dat doen.’ En dat geldt dan voor iedereen. Je maakt geen onderscheid tussen leidinggevenden of werknemers.
Je moet beginnen met een kader. Als jouw norm is: ‘We willen geen actieve verslaving en we willen de medewerker helpen’, dan is dat het eerste dat je moet communiceren. Dan spreek je de intentie uit dat je wilt helpen, maar zeg je ook dat je wel wilt dat er wat aan gedaan wordt. Je gaat er niet omheen draaien.” Een manier om erachter te komen dat werknemers problemen hebben, is bijvoorbeeld het loonbeslag, zegt Teunissen. “Misschien is het dan interessant om eens met mensen te gaan praten. Of je vraagt aan de leidinggevende of er sprake is van afwijkend gedrag. Dan vallen de puzzelstukjes in elkaar. Dat is tijdrovend, maar als je het niet doet, kunnen de effecten nog veel groter zijn.”

TIP: Lees het volledige artikel in PW De Gids #6 die verschijnt op 10 juni. Vraag hier een proefnummer van PW De Gids aan.

Weten hoe de rechter oordeelt over beëindiging van het arbeidscontract van een verslaafde medewerker? Lees de jurisprudentie op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel