nieuws

Interview: ‘HR weer uit de lijn werkt beter’

Personeelsmanagement

Het ziekteverzuim bij Trigion is veel lager dan gemiddeld in de beveiligingsbranche. Dat komt mede doordat Trigion geheel tegen de trend in HR weer uit de lijn haalde. Een interview met Marleen Berk, directeur HR, over de voors en tegens.

Beveiligers? Dat zijn toch die mensen die achter een balie op knopjes drukken om de slagboom te openen bij bedrijven? Niks is minder waar, stelt Marleen Berk, op het hoofdkantoor in Schiedam, onder de rook van de Rotterdamse haven. “Het beroep heeft soms nog een oubollig imago, maar onze mensen zijn juist heel erg betrokken bij hun werk. Het zijn goedopgeleide professionals die voldoen aan strenge richtlijnen en beschikken over de juiste vaardigheden. Als objectbeveiligers, mobiele surveillanten en winkelsurveillanten krijgen ze geregeld te maken met spanning, stress en agressie. Mede daarom schommelt het ziekteverzuim in de beveiligingsbranche tussen de 5 en 6 procent. “Het is uitermate belangrijk om te letten op je mensen”, stelt Berk. “Want mensen zijn in essentie de dienstverlening van Trigion. Zij geven die veiligheid een gezicht.”

Het bedrijf heeft ruim zevenduizend mensen in dienst. Met een omzet van zo’n 345 miljoen euro is Trigion een van de grootste spelers in de branche. Een hoog ziekteverzuim heeft dan ook een behoorlijke impact op de bedrijfsvoering. Zeker nu de beveiligingsbranche kampt met een krimpende markt en marges die verder onder druk komen te staan. Door de crisis en ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken neemt het aantal vierkante meters om te beveiligen namelijk af. Er zijn steeds meer thuiswerkers, panden sluiten de deuren. Ook neemt de fysieke inzet van beveiligers af, omdat meer gebruik wordt gemaakt van allerlei technieken.

“Als omzet en marges onder druk staan, is een bovengemiddeld hoog ziekteverzuim onacceptabel”, legt Berk uit. “Niet alleen verstoort het de werkroosters, als je je verzuim niet onder controle krijgt, gaat dat ook ten koste van de kwaliteit voor de klant, van de andere medewerkers en dus ook van je eigen financiën: 1 procent verzuim kost 0,8 procent van je rendement.”

Jullie hebben een nieuw HR-beleid opgezet om het ziekteverzuim tegen te gaan. Wat houdt dat precies in?

“Het volume aan fysieke beveiliging in Nederland daalt, opdrachtgevers verlangen steeds hogere kwaliteit terwijl marges onder druk komen. Daarom investeren we in onze managers om klantgerichter en efficiënter te werken. Ze moeten zich meer concentreren op de klant, hun medewerkers en de dagelijkse operationele gang van zaken. En aangezien ze veel op hun bordje hebben liggen, komen sommige HR-zaken dan niet uit de verf. Zeker als er calamiteiten spelen. Onze manager moet zijn of haar focus dan houden op de opdrachtgever en de medewerkers die aan het werk zijn. In het verleden verslapte dan de aandacht voor zieke werknemers. We hebben veel geduwd en veel energie gestopt om de managers te stimuleren tot aandacht voor zieke werknemers. De ene gaat er beter mee om dan de ander. Maar ja, je ziet dat bij calamiteiten het verzuim omhoog gaat. Zo ontstond in werkgroepsessies het idee om een HR-deel weg te halen bij de managers.”

Maar HR moest toch juist volledig in de lijn komen?

“Dat klopt. HR in de lijn is goed voor de mensen, zo is de gedachte. Ons beleid staat eigenlijk haaks op de ontwikkelingen in de HR. Jarenlang waren we bezig om juist meer P&O in de lijn te krijgen. Het stond altijd te ver af van de operatie. Wij halen het nu dus weer weg ervan, met het gevaar dat HR wegdrijft van de lijn. Maar de pilots van vorig jaar laten goede resultaten zien. Het verzuim in ons bedrijf daalde naar ongeveer 4,5 procent. Dat moet nu verder omlaag. Dit jaar verwachten we dan ook een verdere daling. Wat mij betreft gaan we naar 3,5 procent. Maar dan hebben we nog wel een of twee jaar nodig, en moeten we ook meer inzetten op preventie.”

Waarom past dit zo goed bij jullie bedrijf?

“Dat het zo goed werkt, heeft te maken met ons model van bedrijfsvoering: onze managers werken met heel veel mensen. Managers hebben soms wel een team van 160 man onder zich, inclusief de teamleiders die ondersteunen en die zelf ook meewerken. Bij Trigion gaat 85 procent van de omzet naar loonkosten. Daarnaast nog wat overhead en winst, maar het zijn vooral de mensen die belangrijk zijn in onze bedrijfsvoering. De marges in de sector zijn flinterdun, met beperkte investeringsruimte.”

TIP: Lees het volledige interview met Marleen Berk in PW De Gids #7/8. Vraag hier een proefnummer van PW De Gids aan.

TIP: Lees meer over de effecten en kosten van ziekteverzuim op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel