nieuws

70/20/10 leermodel: hoe pakt een opleider dat op?

Personeelsmanagement

70/20/10 leermodel: hoe pakt een opleider dat op?

Werknemers doen kennis en vaardigheden vooral op tijdens de uitoefening van hun werk, aldus het 70/20/10-leermodel. Hoe pakt een opleider als de Hema academie dat op?

“Laatst vertelde een potentiële klant me vol trots dat zeshonderd van zijn medewerkers een Word-cursus met succes hadden afgerond” zegt manager Hans Schuurmans van de Hema academie. “Waarop ik zei: wat jammer.” Schuurmans gelooft heilig in de principes van ‘Het Nieuwe Leren’. Bied werknemers een online leeromgeving die overal toegankelijk is en 24/7 online beschikbaar. Geef ze vervolgens zelf de regie over hun eigen leerproces en dwing ze daarbij niet om cursussen in hun geheel te volgen. Schuurmans: “Het is niet efficiënt om iemand iets te leren wat diegene al weet, of in de praktijk niet nodig zal hebben. Organisaties hebben belang bij werknemers die beschikken over de juiste kennis, niet bij werknemers die een cursus gevolgd hebben.”

70/20/10 leermodel

Sinds 2008 biedt Hema online cursussen. Aanvankelijk bestond de doelgroep uit consumenten. Omdat bleek dat de IT-cursussen gretig aftrek vonden bij bedrijven en overheden, werd in 2009 de Hema academie opgericht. De academie is gestoeld op de principes van het 70/20/10 leermodel, dat in 2002 werd ontwikkeld door Charles Jennings. Dat model gaat ervan uit dat formele training van ondergeschikt belang is voor de ontwikkeling van medewerkers: slechts tien procent van de bagage van een werknemer is opgedaan door cursussen of opleidingen te volgen. Praktijkcoaching en begeleiding is dubbel zo belangrijk: twintig procent van de bagage van werknemers is daarop gebaseerd. Maar het allermeeste leren medewerkers tijdens de uitoefening van hun functie: zeventig procent van hun kennis en ervaring wordt opgedaan op de werkvloer.

Het nieuwe leren ondersteunen

Ons uitgangspunt was om tachtig procent van de kennisbehoefte van een kenniswerker te bieden voor twintig procent van het beschikbare opleidingsbudget.

In reactie op de populariteit van ‘Het Nieuwe Werken’ besloot het grootwinkelbedrijf dat de leeromgeving ‘Het Nieuwe Leren’ moest ondersteunen. Het concept bleek succesvol: de Hema academie is sinds 2014 het grootste online opleidingsinstituut van Nederland. Dat kwam volgens Schuurmans behalve door de kwaliteit en de interactiviteit van het gebodene, ook door de ‘Hema-prijs’: “Ons uitgangspunt was om tachtig procent van de kennisbehoefte van een kenniswerker te bieden voor twintig procent van het beschikbare opleidingsbudget.”

70/20/10 voor ambtenaren en leerkrachten

“Naast opleidingen voor onze eigen medewerkers, wilden we ook meer gespecialiseerd branchegeoriënteerde opleidingen aanbieden. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een ‘gemeentepakket’ dat ambtenaren toegang biedt tot gespecialiseerde gemeentecursussen.” Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen een abonnement afsluiten per medewerker voor een vast bedrag per jaar. Medewerkers krijgen vervolgens onbeperkt toegang tot een keur aan opleidingen die 24/7 online beschikbaar is. Wanneer organisaties dat wensen, kunnen ze de online omgeving incorporeren in een eigen portal.

Inmiddels heeft de Hema academie zo’n zeshonderd grote bedrijven als klant, waaronder ruim honderd gemeenten. Sinds enkele jaren biedt de academie ook cursussen en opleidingen aan onderwijsinstellingen. Daardoor volgt nu al bijna twintig procent van de Nederlandse leerkrachten in het primair onderwijs opleidingen binnen de academie.

Leren op aanvraag

Schuurmans benadrukt de kracht van ‘Learning on Demand’: “Op het moment dat een werknemer behoefte heeft aan nieuwe kennis of vaardigheden, moet de leeromgeving daarop onmiddellijk inspelen.” Hij geeft een voorbeeld: “Wanneer een medewerker in Excel een draaitabel wil maken met een datumveld, kan hij of zij binnen de academie meteen opzoeken hoe dat moet. Er verschijnt een filmpje waarin stap voor stap wordt getoond hoe je deze taak uitvoert. De medewerker kan die kennis onmiddellijk toepassen.” Dat is de beste garantie dat de kennis ook blijft hangen: “Na een keer of drie kan de werknemer zo’n taak meestal zelfstandig uitvoeren.”

Scans en metingen

Leidt de vrijheid die de Hema academie aan werknemers biedt er niet toe dat ze zichzelf helemaal niet meer ontwikkelen? Dat heeft alles te maken met hun leerstijl, aldus Schuurmans. Een deel van de werknemers leert nu eenmaal gretig, een ander deel niet. Het opleidingsinstituut biedt daarom tools aan managers om werknemers te ondersteunen die niet willen leren of denken dat ze dat niet kunnen. Organisaties kunnen daarnaast via scans en metingen het leergedrag per afdeling en werknemer monitoren. Dan blijkt meestal dat een groot deel van de werknemers juist meer leert dan van hen gevraagd wordt. “Door de laagdrempeligheid en interactiviteit van de leeromgeving krijgen ze de smaak te pakken.”

Voor leergierigen biedt de Hema academie bovendien sinds oktober 2013 de mogelijkheid tot ‘parallele educatie’ bij andere opleidingsinstituten. “Medewerkers die hun kennis of vaardigheden verder willen verdiepen of bijvoorbeeld een officieel diploma willen behalen, kunnen binnen hun vertrouwde leeromgeving zo een vervolgtraject volgen.”

Transparantie en eisen

Daarnaast moeten organisaties volgens Schuurmans beseffen hoe belangrijk transparantie is. “Wees duidelijk over de eisen die je aan werknemers stelt. Wil je dat alle medewerkers op een bepaalde afdeling beschikking over bepaalde kennis? Vraag iedereen dan voor een bepaalde datum een bepaald certificaat te behalen. Laat werknemers via online tests zelf hun huidige niveau ijken. Zo ontdekken ze op welke punten hun score al voldoende is, en op welke onderdelen ze zich nog kunnen verbeteren.”
Volgens Schuurmans bestaat er veel kennis die werknemers helemaal niet nodig hebben, simpelweg omdat ze die niet of nauwelijks gebruiken. Behalve ‘Learning on Demand’ biedt de academie daarom ook ‘Knowledge on Demand.’ Schuurmans: “Als je bepaalde kennis maar één keer nodig hebt, waarom zou je die dan uit je hoofd leren? Het is in dat geval veel efficiënter dat je dat soort informatie snel kunt opzoeken binnen de leeromgeving.”

Tips:

Reageer op dit artikel